0
232

 

 

 

Lars Thunberg– När jag 1999 valdes in i Sveriges
Ekokommuners styrelse visste jag
inte så mycket om nätverket, men
det lät onekligen spännande.
Det säger Lars Thunberg (KD),
kommunalråd i Helsingborg,
som de senaste 14 år varit
Sekoms ordförande. I våras
överlämnade
han klubban till Huddingepolitikern
Ellinor Avsan.
– Det var inte så att jag var främmande
för miljö- och klimatfrågor, tvärtom. Jag
hade sedan tidigt 90-tal engagerat mig i miljöpolitiska
frågor hemma i Helsingborg.
Och när jag tillträdde var jag ordförande
i miljönämnden.

Vad var det som tilltalade dig med Sekom
och dess arbete, och som gjort att
du nu engagerat dig i så många år?
– Det är framförallt styrkan av att jobba
tillsammans i bred samverkan i riktning
mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Att
vi är många ger oss en styrka att verkligen
kunna påverka på nationell nivå genom att
vara en gemensam kraft gentemot riksdag,
regering och statliga myndigheter.
– Att vi nu också sedan ganska många
år tillbaka utvecklat internationella samarbeten
gör det hela än mer intressant. Miljöfrågor
är ju minst sagt globala samtidigt
som Sverige är ledande på det här området.
Att då vi som jobbar på lokal nivå tillsammans
kan engagera människor på andra
kontinenter känns jättespännande. Idag
har vi ett nätverk med samarbetspartners
i alla världsdelar utom Australien.

Du talar om samverkan och påverkan,
vad ser du som er viktigaste uppgift?
– Det är att vara en mötesplats för goda
exempel och som sagt att vara en samlad
miljöröst gentemot staten, helt enkelt en
spjutspets som ligger före och driver på utvecklingen.
Vi tycker att det går för långsamt
framåt och vill vara den otåliga och
ibland även frustrerade kommunala rösten
som ogillar all form av tröghet när det
gäller miljö- och klimatfrågor, exempelvis
att trycka på för ändrad lagstiftning. Utmaningarna
vi står inför är ju så oerhört
stora och som faktiskt hotar livet på jorden.
Därför behöver vi bli ännu mer otåliga.

Stora viktiga utmaningar säger du, vilka
är de största som du ser det?
– Det handlar främst om hotet mot arter,
övergödning, avskogning och klimatförändringar.
Det är de allra största utmaningarna,
visar forskningen. men även om det
är stora och globala frågor har de ändå i
högsta grad bäring på lokala utmaningar i
varenda kommun.
Efter 14 år som ordförande, varför avgick
du just nu i år?
– Det kändes rätt att i en ny mandatperiod
få in nya krafter. Med nya idéer och en ny
ordförande har vi också fått ny energi. I en
så stor organisation som vår, nu med ett
hundratal medlemskommuner, krävs kontinuitet
men också förnyelse. Det kändes
därför som att tiden var mogen och med
Ellinor Avsan har vi fått en mycket bra
ordförande som jag stöder helhjärtat. Till
saken hör väl också att jag ville avgå när
jag själv fattade beslutet, så de slapp kasta
ut mig, säger Lars Thunberg och skrattar.
Så du har inte tröttnat?
– Nej, verkligen inte. Jag har fortsatt förtroende
som ledamot i styrelsen samtidigt som
jag självklart arbetar vidare på olika sätt
med miljö- och hållbarhetsfrågor lokalt i Helsingborg.
Så jag har absolut inte avstannat
i mitt engagemang på något sätt. Dessutom
har jag fått ett nytt uppdrag som ordförande i
FAH – Kommunerna och Miljön, en branschorganisation
för Sveriges miljönämnder.
Om du ska sammanfatta dina år som
ordförande för Sekom, vad säger du då?
– Att det har varit en helt fantastisk tid som
jag är jätteglad och stolt över. Att leda den
här organisationen, med sitt fokus på en
av våra allra viktigaste samhällsfrågor, en
organisation som ju numera dessutom är
internationell, är som jag ser det ett stort
hedersuppdrag. Det har varit oerhört lärorikt
och det har också påverkat mig som
människa. Inte minst det faktum att allt
arbete inom Sekom bygger på samarbete
långt över parti- och blockgränser. Här, där
partibeteckningen är oviktig, har jag fått
vänner för livet, inte bara i Sverige utan
runt om i världen.