800 år av utveckling – nu är Botkyrka en del av den växande storstadsregionen

0
263

Botkyrka har en lång historia. Namnet kommer från
Botvid som var en av de första kristna i trakten.
Föräldrahemmet var Hammarby gård invid Göta landsväg
på 1000-talet. Vid sin död blev Botvid helgonförklarad,
och en kyrka – Botkyrka kyrka – uppfördes till hans
ära. Den nuvarande stenkyrkan från 1176 är till
stora delar bevarad, och syns från E4:an till
höger strax efter Hågelbyavfarten.

Nu – åtta hundra år senare är
Botkyrka en del av den växande
storstadsregionen med en snabb
expansionstakt. I den nya översiktsplanen
som antagits, och som antogs 2014
sträcker sig fram till 2040, ska 20 000
nya bostäder byggas i olika områden.
Men inte var som helst. Inom kommunen
finns stora naturtillgångar med friluftsområden
och vattenkontakt mot såväl
Mälaren som Östersjön. Därför kommer
nybyggnationen, som ska ha karaktären
av stadsmiljö, att ske där det redan
finns bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik.
För landsbygden handlar det
om att bebyggelsen koncentreras i stråk,
i stället för att vara spridd.
Så gällde det att locka byggbolag för
den kommande byggboomen.
Kommunen började 2013 att bjuda in till
så kallade Stadsbyggnadsdagar.
– Men det var inget större intresse
från företagen, berättar Botkyrkas utvecklingschef
Per-Anders Framgård. I
Riksten var det exempelvis bara ett
byggbolag som nappade.

2014 hade kommunen markanvisningstävling
i Alby som vanns av byggbolaget
Titania för byggnation av 670 nya lägenheter
vid Tingstorget.
– Då gick proppen ur, berättar Per-
Anders Framgård. Sedan dess går telefonerna
varma och det är kö för att få vara
med och bygga bostäder i Botkyrka, så
nu har vi byggprojekt överallt och kommer
att klara delmålet 4 000 nya bostäder
till år 2020.

Text: Anders Post
Karta: Björn Lundqvist