ÅF är med och designar framtidens smarta och hållbara Varberg

0
529

Ingenjörs- och designföretaget
ÅF satsar stort i Varberg där
man funnits i över 30 år med
fokus på infrastruktur, energi,
industri och digitala lösningar.
Varbergs kommun utvecklas i
snabb takt med bland annat
tågtunnel och en helt ny stadsdel
på nuvarande hamnområdet.
ÅF vill vara en del av den
utvecklingen, inte minst genom
konceptet Smart Cities.

Alla städer, såväl större som mindre,
står idag inför helt nya utmaningar.
Ett nytt begrepp är Smart Cities – ett
EU-initiativ som syftar till att påskynda
omställningen av Europas
städer till fossilfria och resurssnåla
samhällen. Det kan sammanfattas
med att man utnyttjar intelligent
teknologi för att bygga hållbara samhällen
med människan i fokus.
– Det är just det här vi arbetar
med inom ÅF, säger Fredrik Bengtsson,
som är en av ÅF- ingenjörerna i
Varberg, med inriktning på energi
och kärnkraft.
Vi träffas på ÅF:s kontor på Birger
Svenssons väg 34 i Varberg. Med vid
intervjun finns även Hans Persson
som är chef för VVS-sektionen, och
Niels Glamheden, sektionschef automation.
– För att klara miljömålen måste
vi utveckla vårt samhälle till mer energisnålt
och smart, säger Hans
Persson. I Varberg pågår ett stort
stadsomvandlingsprojekt med en
helt ny stadsdel, hamnflytt och ny
tågtunnel. Allt detta ställer höga tekniska
krav och nya moderna lösningar
där resurser och utrymme är
optimerade för stadens invånare.

Smart Cities utgör ett av fyra tillväxtområden
inom ÅF och har på
senare tid implementerats i alla områden
där ÅF-ingenjörerna är verksamma.
Och verksamhetsområdena
är många. ÅF i Varberg har drygt 60
ingenjörer som arbetar med olika
lösningar för kunder inom energi,
infrastruktur och industri. Energiområdet
har spetskompetens för
kärnkraft, och jobbar med kunder
både inom och utanför Sverige.
Även byggsidan inom ÅF är stark
och har på senare år projekterat kontor,
bostäder, förskolor och butiker i
Varberg med omnejd – allt ifrån el
och VVS, till byggkonstruktioner.
Här finns även ingenjörer som designar
och projekterar gator, torg och
mark, bland annat med uppdrag för
idrottshallen i Trönninge och det nya
bostadsområdet Arboretum i östra
Varberg.

Varbergs stad har under senare år
satsat stort på att skapa unik belysning.
Där har ÅF Lighting ljussatt
gator, gång- och cykelvägar, parker
och lekplatser.
– Ett annat område vi arbetar
med är att säkra barns skolvägar
med digital teknik, berättar Niels
Glamheden. I Danmark har vi kommit
ganska långt, och det är något vi
gärna skulle dela med oss av till
Varberg.
– Det som gör oss unika är vår
stora bredd och vår internationella
erfarenhet. Med ett tätt samarbete
över alla branscher levererar vi tillsammans
tekniska och smarta lösningar
till Varberg och övriga världen,
säger Fredrik Bengtsson.