Akademiska Hus bygger Kunskapssverige Attraktiva campus är liv, rörelse och gemenskap

0
421

Akademiska Hus är ett av landets
största fastighetsbolag och har fokus
på universitet och högskolor.
Som ägare till en stor del av
Universitetsstaden i Umeå planerar
Akademiska Hus nu för att
Lilljansberget ska bli en ny hållbar
stadsdel med bostäder för 3 000
personer varav en stor del för studenter
och forskare.
– Lilljansberget blir ett viktigt tillskott
till Universitetsstaden, säger
Olov Bergström, fastighetsutvecklare
på Akademiska Hus.
Campusnära bostäder har stor betydelse
för att skapa ett attraktivt
och tryggt campusområde.

Det nya bostadsområdet på Lilljansberget
omfattas av Lilljanskogen,
Petrus Laestadius väg och norra delen av
campusområdet och detaljplaneras just
nu. Bostadsområdet planeras så att de
gröna rekreationsområdena bevaras och
att det gamla motionsspåret återskapas.
I planen finns även förslag på att skapa
attraktiva parker med inslag av klipphällar.
För att utveckla det hållbarhetsprogram
som ska gälla för Lilljansberget har
Akademiska Hus bjudit in till workshops
där man tillsammans med kommunen och
andra aktörer försöker konkretisera vad
hållbarhetsmålet betyder för just det här
området. Resultatet blir klart i höst och
kommer då att fungera som en guide för
den fortsatta utvecklingen av området.

Utöver bostäder blir det också verksamhetslokaler
längs Petrus Laestadius väg
och en ny entré till Sveriges lantbruksuniversitet.
– Vi vill försöka skapa så levande campusområden
som möjligt, säger Olov
Bergström. Universitetsstaden blir som
en stad i staden.
Att utveckla ett så stort område som
Universitetstaden blir naturligtvis långt enbart Akademiska Hus ensak.
– Området är en angelägenhet för hela
Umeå och vi har därför ett mycket fruktbart
och tätt samarbete med både kommunen,
kommunala bolag, landstinget,
universitetet och andra byggherrar.

Ett samarbete som bland annat ledde
fram till att universitetsstaden får 40 miljoner
kronor från EU att investera i det som
ska bli energieffektiva och hållbara ”Smart
City”. Akademiska Hus bidrar med bland
annat projekt för effektstyrning inom hela
campus och enskilda byggnader, även för de
student- och forskarbostäder som är på planeringsstadiet.
Ett framtida livfullt campus befolkas
av många aktiva människor och den fy-siska miljön påverkar också integrationen
studenter emellan, inte minst för de internationella
studenternas möjlighet att bli
en naturlig del av campuslivet. Här ligger
allting nära och inom gångavstånd, fina
parkområden och en bra utemiljö gör det
lättare att umgås.
– Här får de internationella studenterna
bo bland de svenska i stället för att de
samlas i ett International House, som är
vanligt utomlands.

Umeå universitet har under lång tid arbetat
med en medveten strategi för att integrera
internationella studenter så snabbt
som möjligt, något som gjort det till
Sveriges och Europas mest uppskattade
lärosäte, enligt enkätundersökningen
Inter national Student Barometer.
Dagens universitetsområden är mer än
arbets- och studieplatser. När caféer, restauranger
och livsmedelsbutiker finns där
man studerar ökar möjligheterna till att
campusområdet lever dygnet runt. Liv
och rörelse fler timmar på dygnet ger
också en större säkerhet och trygghet.
Allt är en utveckling av Universitetsstaden
som en helhet. Lägenheter för
3 000 personer på Lilljansberget är en del
i den framtiden och hjälper till att ge liv åt
Universitets staden året runt. Den första
etappen planeras stå klar 2021.