Årets stora händelse i Östersund Fullspäckad vecka av mat och kultur

0
279

Creative CitiesFörberedelserna pågår för
fullt för årets stora händelse i
Östersund – UNESCO-nätverket
Creative Cities årsmöte den
12–18 september. Det kommer att
bli en fullmatad gastronomi- och
kulturvecka
som berör hela
regionen Jämtland Härjedalen.

Jämtland Härjedalen är en internationellt
erkänd kreativ region, med
Östersund som gastronomiskt
centrum. Nu får man onekligen
chansen att fira detta under en vecka fullspäckad
av mat- och kulturupplevelser.
– Det är otroligt spännande att få visa
upp hur stad och landsbygd kan berika varandra,
säger Dag Hartman, en av projektledarna
för årsmötet.
– Alla våra fantastiska hantverkare och
gastronomiska entreprenörer runt om i
Jämtland Härjedalen får nu ett unikt tillfälle
att visa upp sina produkter och tjänster för
en jättepublik.
Allt började med att Jämtlands matambassadör
Fia Gulliksson tipsade Östersunds
kommun om FN-organet UNESCO och deras
nätverk Creative Cities Network. Det
öppnade en möjlighet för Östersund att ansöka
om att bli utnämnd till Creative City of
Gastronomy.

Efter en lång och omsorgsfull ansökningsprocess
kom så den åtråvärda utnämningen
2010. Östersund blev en av de kreativa
städer som erbjuder gastronomi, och i
Östersunds fall unika matupplevelser, varav
många bygger på lokala mattraditioner.
– När vi fick det stora förtroendet från
UNESCO att ta emot nätverkets årsmöte med
sina 300 delegater, kändes det självklart att ta
vara på tillfället att göra ett stort avtryck med
olika kringarrangemang, spännande samarbeten
och möten, säger Dag Hartman.

Det blir ett digert program en hel vecka
med aktiviteter av olika slag, bland annat
utställningar, mat- och hantverksmarknad,
föreläsningar och konferenser. Hela bredden
av regionens kreativa näringar kommer
att lyftas fram, många med nära anknytning
till turism och besöksnäring.
– Kopplat till årsmötet arrangerar Mittuniversitet
en forskningskonferens, där ett
hundratal internationella forskare tar upp
ämnen som berör Creative Cities Network.
Det blir även en näringslivsdag – Creative
business – då representanter från det internationella
nätverket får möjlighet att möta
det lokala och regionala näringslivet i
Östersund med omnejd.
Ambitionen är att delegaterna och alla
andra besökare från 116 städer i 54 länder,
tillsammans med invånare och besökare
från när och fjärran, verkligen lär känna den
starka och kreativa mat- och kulturkraft
som Östersund och Jämtland Härjedalen
har att erbjuda.