Arlanda är jätteviktig för Vallentuna, men också Vallentuna för Arlanda

0
167

Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens
ordförande i Vallentuna, ser flygplatsen
som en av de viktigaste regionala
utvecklingsfrågorna. Och det i takt med
att flyget får en allt större betydelse, nu
även som kunskapscentrum med stora
framtidsplaner om flygplatsstaden som
rör massor av framtida arbetstillfällen.
– I det läget är det jätteviktigt att vi
närkommuner ser vår betydelsefulla roll
med vad vi kan bidra, både med nya bostäder
till en ökande befolkning och med
arbetskraft. Allt för att ytterligare stärka
den här delen av Stockholmsregionen,
säger Parisa Liljestrand.
– Ur det perspektivet hoppas vi givetvis
på ännu bättre kommunikationer genom
en utbyggnad av Roslagsbanan från
Vallentuna kommun till Arlanda.

FAKTA ROSLAGSBANAN
TILL ARLANDA:
Innebär en 13 kilometer ny gren, från
Molnby station, norr om Vallentuna
centrum, till Arlanda flygplats.