Bidraget ska locka ännu fler till Åkulla bokskogar

0
460

Åkulla Bokskogar som turistdestination
har genom åren utvecklats
genom ett antal EU-projekt
som Åkulla Bokskogar Intresseförening
genomfört. Under åren
2009–2013 slutförde föreningen
även ett LEADER-projekt med
syfte att anlägga tolv strövstigar.
Tio av stigarna är sammanlänkade
med varandra, vilket möjliggör
för besökarna att kunna röra
sig runt i området. Hela stigsystemet
mäter 66,4 km.
– Det här är ett av Sveriges
främsta bokskogsområden med
tanke på den rikedom av ovanliga
och hotade arter som finns där,
säger Ulla Arvidsson som är ordförande
i Åkulla bokskogar intresseförening

Området erbjuder utöver vandring
i olika naturreservat,
även möjligheter att besöka en
vingård med spa, restaurang och
övernattning, friluftsgård med
restaurang och övernattning,
vandrarhem, fårfarm med café
och gårdsbutik, samt många intressanta
utflyktsmål, till exempel
Bexells stenar och Bockstensmosse.
Åkulla Bokskogar Intresseförening
har för att underlätta för
besökare tagit fram en hemsida
där man kan finna det mesta i informationsväg,
när det gäller
vandring och besöksmål.
– Under årens lopp har vi känt
att hemsidan behövde omarbetas.
Genom en landsbygdscheck på
20 000 kronor som Varbergs
kommun erbjöd har vi nu utvecklat
hemsidan och gjort den tydlig
och lättmanövrerad. Dessutom är
den mobilanpassad och kopplad
till Facebook och Instagram, berättar
Ulla Arvidsson.