Bostadsbolaget som tar samhällsansvar VI ÄR I ÖSTERSUND FÖR ATT STANNA

0
595

Malin Söderman RikshemRIKSHEM HAR sedan starten 2010 etablerat sig på ett 20-tal orter
runt om i landet och är idag ett av Sveriges största bostadsbolag.
Med två stora förvärv i Östersund – totalt 2700 hyreslägenheter
– visar bolaget direkt sina långsiktiga ambitioner.

Vi är i Östersund för att stanna, säger Malin Söderman, Regionchef
Norr, Rikshem. Hon betonar att bolagets framgångar
framförallt beror på två saker, dels målet att alltid vara det största
bostadsbolaget i varje stad, vid sidan av det kommunala, och dels
ambitionen att överallt ta ett stort socialt samhällsansvar.
– Det gäller självklart även här i Östersund där vi nu på olika
sätt vill bidra till att utveckla regionens konkurrenskraft, inte
minst med nya bostäder där vi nu har en dialog med kommunen
om lämplig mark. Det vi har åtagit oss är i ett första skede att
bygga 300 bostäder, säger Malin Söderman.
Utmärkande för Rikshem är att man etablerar sig i utvalda städer
och regioner med stor utvecklingspotential. Först ut i städer
som Stockholm, Uppsala, Helsingborg och Norrköping.

– I det avseendet är Östersund väldigt spännande.
Här finns en stark framtidstro och en
tillväxtanda som är slående och dessutom
 Rikshemett politiskt klimat med en tydlig vilja att
växa. För oss är det en väldigt viktig parameter.
Vi tror verkligen på Östersund, säger Malin
Söderman och pekar på den expansiva bostadsmarknaden
med flera byggprojekt på
gång runt om i kommunen.
– På en så stark marknad är det självklart
för oss att vilja vara med som en långsiktig
aktör. I första hand att förvalta och kontinuerligt
förstärka och utveckla våra olika
bostadsområden. Men också när det behöver
byggas nya bostäder, och vi vill
när möjlighet ges bygga mycket. Fokus
är hyresrätter. Men vi är även öppna för
att bygga bostadsrätter för att på så vis
bidra till en blandning av olika upplåtelseformer i områden där
det saknas.
Malin Söderman betonar gång på gång att Rikshems två fastighetsaffärer
i Östersund är en långsiktig satsning där lokal förankring
är A och O. Det handlar först och främst om det självklara
med lokalkontor, egen förvaltning med egen personal och egen
bostadskö. En annan lika viktig del av arbetet som långsiktig bostadsförvaltare,
och som Malin Söderman gärna puffar lite extra
för, är Rikshems sociala engagemang, att på olika sätta arbeta för
en positiv samhällsutveckling.

Ett exempel är en storsatsning på sommarjobb för ungdomar.
Faktum är att Rikshem är ett av de fastighetsbolag som erbjuder
flest sommarjobb per anställd i hela Sverige.
– Vi ger ungdomar mellan 16 och 19 år, och som är bosatta i
våra bostadsområden, möjlighet att sommarjobba där. De får en
känsla för sitt bostadsområde samtidigt som vi gör en extrainsats
som bidrar till att boendemiljön blir än mer välskött och välkomnande.
Dessutom är det en mycket bra erfarenhet och ett viktigt
första steg in på arbetsmarknaden för ungdomarna. Nästa sommar
räknar vi med att kunna erbjuda det även här i Östersund,
säger Malin Söderman.
Hon berättar att Rikshem även hakar på
”Innanförskapsakademin”. Det vill säga Östersundshems arbetsmarknadsprojekt
att erbjuda praktikplatser till arbetssökande,
som hon ser som en utmärkt möjlighet att marknadsföra fastighetsbranschen
med dess stora framtida rekryteringsbehov av
medarbetare, inte minst av fastighetstekniker.
– Det känns väldigt roligt att jobba här i Östersund, det är en
fantastisk plats med en atmosfär som gör att jag själv blir inspirerad.
Det är alltid kul att jobba med något nytt och att som nu få
lära känna en ny del av Sverige, är en spännande utmaning.