Bra båtkommun tar grepp om miljön

0
236

SöderhamnSöderhamn utsågs 2014 till landets näst
bästa båtkommun av båtbranschens riksförbund
Sweboat. Nu tar kommunen ytterligare
ett steg i utvecklingsarbetet för ett
miljövänligare båtliv.
– Det gör vi med en båttvätt som
etableras
hos Sandarne båtklubb till
våren, säger Erika Klang-Westin, miljöutredare
på Söderhamns kommun.

Antalet fritidsbåtar ökar för varje år i såväl
Söderhamn som landet i stort. Skötseln
av båtarna är inget som främjat miljön.
Tvärtom. Den förorenar.
Bottenfärgen, som målas på för att förhindra
att havstulpaner och vattenväxter
växer fast på skrovet, sprids i hav, insjöar
och mark.
I Söderhamn vill man inte med öppna
ögon beskåda miljöförstörelsen.
– Båttvätten är ett led i vårt kontinuerliga
miljöarbete och ett resultat av kommunens,
Länsstyrelsen Gävleborgs och
Sandarne båtklubbs gemensamma vilja
att minimera påverkan från småbåtshamnar
och fritidsbåttrafiken, säger Erika
Klang-Westin.
Sandarne båtklubb kommer att stå för
driften av båttvätten.
– Vi är mycket glada över att Söderhamns
kommun tagit initiativet till att
köpa in båttvätten. Vi får kapacitet att
hålla en stor del av kommunens fritidsbåtar
rena från påväxt utan att giftiga färger
sprids i vår skärgård. Tvätten är till för
både segelbåtar och motorbåtar som är
max 14 meter långa, fyra meter breda och
två meter djupa, berättar Christer Björs,
ordförande i Sandarne båtklubb.
Båtklubben kommer att sköta båttvätten,
boka tider och se till så att allt flyter på
vid småbåtshamnen som ligger cirka tio
km öster om centrala Söderhamn.
För kommunen är båttvätten ännu en
viktig miljöinvestering.
Planeringschefen Ingemar Olofsson
säger att hela skärgården profileras med
gröna, långsiktigt hållbara insatser:
– Med hjälp av medel från EU har vi installerat
miljöstationer och informationscenter
på några av våra mest välbesökta
öar. Det har inneburit ett effektivt sophanteringssystem
och en ökad medvetenhet
hos besökarna om hur de kan ta ansvar för
och nyttja våra tillgångar utan att bidra till
negativ miljöpåverkan.
– Söderhamns kommun äger stora delar
av skärgården. Kommunen har därför
under många år arbetat med att utveckla
tillgängligheten genom allmänna bryggor
och uthyrningsstugor på flera öar. Vårt
arbete har präglats av ett miljötänk som
uppmärksammats på riksnivå
När Sweboat 2014 rankade landets bästa
båtkommuner så var det bara Strömstad
på västkusten som fick högre poäng
än Söderhamn.
– Ett minus var att vi saknade båttvätt.
Nu är den snart i hamn och det är inte utan
att jag är lite stolt över vad vi åstadkommer
i en liten kommun på Jungfrukusten i södra
Norrland, avslutar Ingemar Olofsson.