Bryggan ger tidigt stöd till unga som inte mår bra

0
333

pia RingkransBARN OCH UNGDOMAR som brottas
med oro, stress, skoltrötthet
och konflikter i hemmet måste
få stöd snabbt. I Upplands-Bro
har man tagit fasta på det och
erbjuder hjälp innan bekymren
vuxit sig alltför stora.

I början av året öppnade Bryggan, ett
samarbete mellan Socialkontoret,
Kungsängens vårdcentral, Capios vårdcentral
i Bro – och Utbildningskontoret. Att
skolan ingår i ett sådant här samarbete är
ganska unikt.
Mottagningen är öppen och kostnadsfri.
Här kan man få träffa familjebehandlare och
psykolog.

Bryggan är ett mellansteg mellan socialtjänst
och BUP (Barn- och ungdomspsykiatri).
– Det är framför allt genom skolan som vi
kan fånga upp elever som behöver någon
form av stöd, säger Pia Ringkrans, enhetschef
för stöd och behandlingsenheten i
Upplands-Bro kommun.
– Det kan handla om ungdomar som till
exempel är utåtagerande, har ångest och hög
skolfrånvaro. Problem som skolkuratorn tillsammans
med resursteamet på skolan kan
fånga upp på ett tidigt stadium. Genom samtal,
där föräldrarna medverkar, kan vi förhoppningsvis
ge det stöd som behövs.
För att komma till Bryggan krävs ingen remiss,
och ingen journalföring görs av familjebehandlaren.
Psykologen kan ta emot och skriva
remiss om det behövs ytterligare insatser.
– Bryggan är en öppen ingång, säger Pia
Ringkrans. Vi erbjuder föräldrastöd, behandling,
psykologbedömning och föräldragrupp.
Om det behövs kan Bryggan slussa
vidare till rätt vårdgivare såsom BUP,
Ungdomsmottagning, Maria Ungdom med
flera. Det är dessutom enkelt att få kontakt,
bara att lyfta luren och ringa 08-41079205,
så ringer vi upp.