Bygger samhällsnät som funkar utan internet

0
163

Halmstad stadsnätHalmstads stadsnät bygger ett robust samhällsnät för framtiden.
Hemtjänst, skola och kommunledning ska kunna kommunicera
med kommunens invånare helt oberoende av internet.

Halmstads stadsnät AB tillhandahåller
ett fiberoptiskt bredbandsnät
för digital kommunikation. Stadsnätet
kan användas till internet, tv och
telefoni, men även till så kallade samhällstjänster.
Halmstads stadsnät ägs
av Halmstads kommun och kommunens
invånare är därför både kunder
Halmstads stadsnätoch ägare till företaget.
− Det finns två viktiga anledningar
till att kommunen ska äga ett stadsnät.
Det ena är att vi bygger ett kommunikationsnät
som skapar förutsättningar
för kommunikation även om
internet skulle gå ner, som katastrofberedskap.
Det andra är att vi ser till
att alla på sikt ska få tillgång till vissa
samhällstjänster inom till exempel
skola och hemtjänst, även hushåll
som inte har internet, säger Halmstads
stadsnäts vd Eric Ericsson.

Nya samhällstjänster i framtiden
Att alla hushåll blir uppkopplade med
fiber inom några år skapar möjligheter
för nya arbetssätt inom många branscher.
Halmstads stadsnät samarbetar
till exempel med det kommunala bostadsbolaget
HFAB, hemvårdsförvaltningen
och socialtjänsten.
− Inom hemvårdsförvaltningen
skapar tekniken möjligheter att stötta
de äldre i sina hem på distans, och
bara göra de hembesök som verkligen
behövs. Det här minskar transporterna
och miljöbelastningen, men samtidigt
är det extremt viktigt att kommunikationen
alltid fungerar, säger Eric
Ericsson.
Han tror också att skolan kommer
att lägga ut allt mer på nätet framöver.
Det kan bli ett problem för barn vars
föräldrar kanske inte har råd med internet,
eller har betalningsanmärkningar
och därför inte kan teckna ett
internetabonnemang.
− Vi måste arbeta för att skapa förutsättningar
för att minska det digitala
utanförskapet, och därför bygger vi så
att de hushållen ändå kan kommunicera
med kommunens verksamheter, som
exempelvis skolan, säger Eric Ericsson.
Samhällstjänsterna kommer att
ligga på den sista porten på den så
kallade tjänstefördelaren, routern. Visionen
är att även kommunens hemsida
kommer att finnas på den porten
i framtiden. Samhällsnätet kommer
att fungera ungefär som ett internt företagsnät
gör idag. Användarna av
”intranätet” är dock inte ett företags
anställda, utan Halmstads stadsnäts
kunder. Eric Ericsson planerar för ett
robust system och det märks att han
är gammal officer.
− Att alltid ha alternativa vägar sitter
i ryggraden på mig. Även om varenda
internetförbindelse till Halmstad
klipps av, så kommer kommunen att
kunna prata direkt med hushållen.