Miljö

Södertälje kanal byggs nu om Öppnar för ny park på holme mitt i staden

Södertälje kanal byggs nu om Öppnar för ny park på holme mitt i staden

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren måste förbättras. Därför breddas och muddras kanalen samtidigt som slussen byggs om och förlängs. För Södertälje innebär det att centrala staden får ännu bättre närhet till vattnet. Förutom förbättrad framkomlighet och säkerhet i kanalen ska området närmast intill få nya attraktiva promenad- och cykelstråk. Ombyggnaden […]

Att odla lokalt – även i staden – gynnar alla

Att odla lokalt – även i staden – gynnar alla

Södertälje kommun arbetar aktivt med att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna, framförallt genom att med olika kommunala innovativa insatser möjliggöra och inspirera till nya initiativ inom lokal odling, även i staden. Södertälje kommun har några av de bästa odlingsjordarna i Stockholms län och är en av Sveriges ledande kommuner när det handlar om användandet […]

Ingen vinner om inte alla återvinner

Ingen vinner om inte alla återvinner

Varje år producerar vi cirka 470 kg avfall per person. I Botkyrka blir det ett 42 000 tons sopberg av enbart hushållsavfall. Det är ett berg som dessutom ständigt växer. Lägg sedan till avfallet som produceras av de företag som har sin verksamhet i Botkyrka. Bara bygg- och rivningsavfall är cirka tre gånger så stor […]

Grandios inramning av Bantorget

Grandios inramning av Bantorget

Bantorget är det grönaste torget i Lund. Lite mjukare former. Lite slingrigare. Nu får det en vackrare och tydligare utformning. Här är det mycket folk som rör sig och många cyklister som passerar. Egentligen är det snarare symbios mellan eller korsning mellan en park och ett torg, en grön oas i stadsvimlet och en viktig […]

”Entrén till Lund ska ge avtryck”

”Entrén till Lund ska ge avtryck”

– Clemenstorget är ett omtyckt hjärta i Lund, och nu blir torgets roll än viktigare, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund. – Hela torget har en stor potential att utvecklas till ett av Lunds viktigaste stadsrum. När Lunds centralstation byggs om blir också Clemenstorget med sitt läge alldeles intill ett centralt rum i stationsområdet och […]

Världsunika forskningsanläggningar centrum i Brunnshög

Världsunika forskningsanläggningar centrum i Brunnshög

Det nya Brunnshög växer fram runt de två unika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och världsledande på materialforskning med hjälp av röntgen. MAX IV invigdes förra sommaren och just nu byggs ESS, två stora forskningsanläggningar i nordöstra delen av Lund, världsledande inom sina områden. MAX IV är […]

Så regnsäkrar vi städerna

Så regnsäkrar vi städerna

Riktigt räliga regn. Det får vi räkna med allt oftare i framtiden på grund av klimatförändringen. Därför arbetar VA SYD tillsammans med kommunerna fram strategier och åtgärdsplaner för hur vi ska klimatsäkra våra städer. Dagvatten är regn och smältvatten som via ytor ovan mark eller i ledningar rinner ut i hav, sjöar och vattendrag eller […]

Skogskvarteren – en förebild för miljösmart byggande?

Skogskvarteren – en förebild för miljösmart byggande?

Då Titania byggde bostadsområdet Skogskvarteren i Arninge-Ullna, Täby, lade man som vanligt ner stor möda på att göra området ekologiskt, såväl som socialt och ekonomiskt hållbart. Kronan på verket i denna strävan blev de växthus som man valde att placera på husens tak. Denna klimatsmarta lösning har väckt stort intresse och på Titania hoppas man […]

Smart tänkande inom energisektorn

Smart tänkande inom energisektorn

Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsleberoende och skiftet till håll bara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag. Vi gör redan massor av ganska fantastiska saker för att tillvarata våra ändliga resurser effektivare och skapa hållbarhet. Visste du […]

Ingen vinner om inte alla återvinner

Ingen vinner om inte alla återvinner

Varje år producerar vi cirka 470 kg avfall per person. I Huddinge blir det ett 50 000 tons sopberg av enbart hushållsavfall. Det är ett berg som dessutom ständigt växer. Lägg sedan till avfallet som produceras av de företag som har sin verksamhet i Huddinge. Bara bygg- och rivningsavfall är tre gånger så stor mängd […]

1 2 3 9