Vård/Omsorg

Vi bygger hus och hälsa!

Vi bygger hus och hälsa!

Västerbottens läns landsting bygger både hus och hälsa! Det är därför vi nu får världens smartaste tandklinik, därför som psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus är ett unikt utvecklingsprojekt och därför vi har ett energisystem som sparar miljoner. Att vara Sveriges bästa universitetssjukhus förpliktar. Det ställer krav inte bara på Umeå utan på alla länets tre sjukhus, […]

Vård för framtiden med Norrtäljemodellen

Vård för framtiden med Norrtäljemodellen

NORRTÄLJE KOMMUNS största arbetsgivare, vårdbolaget TioHundra, är ett unikt samarbete mellan kommun och landsting. Nu satsar man på framtiden genom digitalisering av vården. En integrerad kvalitetsvård med korta beslutsvägar, rätt resurser för varje patient och digitala lösningar som både underlättar och effektiviserar. Hur når man dit? Till att börja med bryter man upp de vattentäta […]

Här möter barnen äldre med demens

Här möter barnen äldre med demens

De kom på det ungefär samtidigt, Adéle de Waard-Gidge på demensenheten vid Hemskogens äldreboende – och Heléne Verver, som driver Helénes barnstuga i närheten. Varför inte låta barnen träffa de äldre? Hemskogens äldreboende ligger i Sigtuna. Här finns en demensenhet och en somatisk avdelning. Adéle de Waard-Gidge är verksamhetschef för demensenheten. – Det var hösten […]

Teknik ska ge tryggare ålderdom i Järfälla

Teknik ska ge tryggare ålderdom i Järfälla

Snart tar tekniken ytterligare kliv in i Järfällas boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Den nya tekniken, som kallas för välfärdsteknik, handlar bland annat om surfplattor, trygghetslarm och påminnelsesystem för medicinering. Tanken är att tekniken ska bidra till att öka individens självständighet, minska oron och göra tillvaron säkrare. Förenkla vardagen och göra den tryggare, helt enkelt. Inte minst för kommuninvånare […]

VRINNEVISJUKHUSET VISION 2020 AKUTSJUKVÅRD I TOPPKLASS

VRINNEVISJUKHUSET VISION 2020 AKUTSJUKVÅRD I TOPPKLASS

År 2020 ska det vara klart. Den omfattande om- och tillbyggnaden av Vrinnevisjukhuset. Bättre lokaler för akutsjukvård, moderna patientrum och utökad akademisk utbildning är några delar av satsningen som går under namnet Vision 2020. När Vrinnevisjukhuset invigdes 1988 var det ett av Sveriges modernaste och vackraste sjukhus. Men mycket har hänt på de här snart […]

Att främja minoriteternas språk och kultur är en viktig och prioriterad del inom Stockholms läns landsting

Att främja minoriteternas språk och kultur är en viktig och prioriterad del inom Stockholms läns landsting

13 AV STOCKHOLMS läns 26 kommuner ingår i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att även Stockholms läns landsting ska tillhandahålla information på finska, vilket man också gör. Men det handlar inte bara om det finska språket. Alla som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska kunna använda sitt språk i kontakt med sjukvården, både muntligen […]

Sveriges bästa universitetssjukhus i ständig utveckling

Sveriges bästa universitetssjukhus i ständig utveckling

Universitetssjukhuset i Linköping är ett viktigt nav inom hälso- och sjukvården i Östergötland och den Sydöstra sjukvårdsregionen. Här samlas länssjukvård och högspecialiserad vård, utbildning och forskning i internationell toppklass. Universitetssjukhuset i Linköping har omkring 6 000 medarbetare. Här finns en stor medicinsk bredd och spetskompetens inom många områden. Sjukhuset har i år för tredje gången […]

Skoleleverna följde bygget av Västerpark på nära håll

Skoleleverna följde bygget av Västerpark på nära håll

Tolv våningar upp i Landskronas högsta bostadshus är utsikten enastående. Härifrån ser man ut över havet och här syns man från långt håll. Särskilt om man kommer in i Landskrona från norr. Västerpark började byggas hösten 2014 i samarbete mellan HSB Landskrona och Midroc Property Development AB och de första bostadsrättsägarna flyttar in under sommaren. […]

Stöd till socialsekreterare ger trygghet att klara höga förväntningar

Stöd till socialsekreterare ger trygghet att klara höga förväntningar

SOCIALSEKRETERARE har en utsatt position med hög arbetsbelastning. I Upplands- Bro har kommunen särskilt satsat på att förbättra villkoren och arbetsmiljön på Socialkontoret, bland annat genom att stärka arbetsgivarrollen och jobba fram rutiner för att snabbt agera när medarbetare behöver stöd. Även ett kvalitetsråd har inrättats, som ska bereda och analysera inkomna rapporter om avvikelser, […]