”De tre punkthusen kommer att synas rejält”

0
246

JärngrindenPatrik Ivarsson Järngrindens VD– Halmstad har en lång kö för hyresrätter,
säger Järngrindens vd Patrik Ivarson.
Med Tegelbrukets 330 nya hyreslägenheter
kommer vi i någon mån att lätta på det
trycket. Vi köpte den gamla tomten 2012
av en lokal fastighetsägare. Här fanns tidigare
ett tegelbruk, som var en del av
Slottsmöllans industriområde, där det nu
är en välskött företagspark.
– De tre punkthusen kommer att synas
rejält och därför har vi anlitat en av Sveriges
mest kända arkitekter, Magnus
Månsson, från arkitektfirman Semren &
Månsson för att ge de tre husen en unik
karaktär, säger Patrik Ivarson.

Magnus MånssonSå här kommenterar Magnus
Månsson arbetet med Tegelbruket:
– Att de tre punkthusen är placerade
som en entré till Halmstad betydde förstås
mycket när vi tittade på exteriören
som skulle matcha områdets position. Jag
tycker att vi fått fram en tydlig identitet
för Tegelbruket, som kommer att framträda
även kvällstid med hjälp av fasadbelysning.
– Upplåtelseformen är ju hyresrätter
där det kan vara svårare att ha höga kvalitetsambitioner
i jämförelse med bostadsrätter,
där marginalerna är större. Men jag
vill påstå att vi tillsammans med Järngrinden
lyckats hålla en hög nivå. Även
takterrasserna som är tillgängliga för de
boende, stärker känslan av boendekvalitet
utöver det vanliga. Utrymmena mellan
husen är också viktiga, och här har vi lagt
ner mycket möda på att skapa en speciell
gårdsmiljö som binder ihop huskropparna,
säger Magnus Månsson.