Den nya kuststaden växer fram – 50 000 invånare ska bo här 2028

0
296

 

 

Ann-Katrin SandeliusMålet är att Trelleborgs folkmängd
ska öka till 50 000 invånare till år
2025. För att locka fler till kommunen
krävs attraktiva boendeformer.
Genom sitt unika läge vid vattnet
kommer Trelleborg de närmaste
åren att satsa på fler bostäder
centralt, och även havsnära i
direkt anslutning till vattnet.

Förr var det industrierna som fick ligga
i de mest attraktiva lägena och ha
nära till hamnen. Nu blåser förändringens
vindar. Trelleborgs hamn
flyttar en kilometer österut, vilket ger unika
möjligheter att bygga havsnära bostäder
med utsikt mot horisonten.
– Den stora vinsten är att hela staden får
kontakt med havet – det är då vi kan börja
kalla Trelleborg för kuststaden. Vi har länge
varit avskärmade från hamnen, och bokstavligen
vänt ryggen mot havet, säger Trelleborgs
stadsarkitekt Ann-Katrin Sandelius. Det är
dags att ändra på den ordningen genom att
bygga mer havsnära bostäder och förtäta i de
centrala delarna av Trelleborg.
Ann-Katrin Sandelius hämtar kartor och
förklarar vad som behöver uppnås för att
kunna förverkliga idén om kuststaden.
– En av barriärerna är den tungt trafikerade
genomfartsleden som går mellan hamnen
och stadens centrum. Den planeras att
istället gå runt Trelleborg. På så vis får vi
fria öppningar mot hamnen och en tillgänglig
kust, som vi kan utveckla med attraktiva
bostäder, handel, promenadstråk, badplatser
och mötesplatser.

I den fördjupade översiktsplanen som
kommunen tagit fram ingår även förtätning
av Trelleborgs centrala delar.
– Istället för att sprida ut bebyggelsen så
vill vi förtäta och i ännu högre grad knyta
samman staden med havet genom att bygga
bostäder ner mot hamnen, säger Ann-Katrin
Sandelius. Men inte bara bostäder, en trygg
levande stadskärna behöver även arbetsplatser,
service och handel. Det intressanta är
att vi har väldigt mycket hårdgjord mark
centralt där vi kan bygga. Därför behöver vi
inte nagga några grönområden och parker i
kanten, eller förändra stadens karaktär.
I de nya byggplanerna finns förstås även
miljö- och hållbarhetsaspekten med, både när
det gäller byggandet, men även hur man kan
färdas på ett hållbart sätt. Biltrafiken ska minska
till förmån för kollektivtrafik och cykling.
Därmed kommer parkeringshus att byggas i
stadskärnan, och bensinmackar får flytta ut.

Vilka är tidsperspektiven för att uppnå
allt detta som ska göra Trelleborg till den
moderna kuststaden?
– Vi har satt målbilden till 2025, säger
Ann-Katrin Sandelius. Och vi är redan
igång med detaljplan för blandad bebyggelse
i centrala delar av Trelleborg, exempelvis
Rådhuskvarteret där det finns en hel del parkeringstomter
och bakgårdar. Här vänder vi
framsidan mot havet och uppför bland annat
bostäder med havsutsikt, platta gröna tak,
eller varför inte radhus högst upp.

Text Anders Post
Bild Rosie Alm