Det är i Norrköping det händer

0
265

Norrköping

Psst. Kom lite närmare – Jag har något att berätta. Har du
hört att Norrköping är en av de kommuner som växer allra
snabbast just nu? Jo, det är sant. Fler och fler väljer att bosätta
sig i Norrköping, och fler och fler väljer att bo kvar här.
Det händer något i Norrköping. Vi har något på gång. Det är
i Norrköping det händer.
I vår framtidsvision tar vi sikte på år 2035. Då ska vi vara
175 000 invånare. För att vi ska nå dit måste vi börja planera
nu. Det är 175 000 invånare som ska bo, arbeta, gå i skolan, åka
buss – ja helt enkelt leva, älska och njuta i Norrköping. En
kommun som växer är en kommun där alla människor
har möjlighet att lyckas och att förverkliga sina
drömmar. I Norrköping 2035 känns skolan lustfylld
för alla barn och unga och inspirerar till fortsatta
studier eller spännande yrken. Kommunen kan
erbjuda en rik flora av arbetstillfällen och att starta
företag är både roligt och enkelt. De som vill studera
vidare stannar naturligtvis kvar i Norrköping
vars campus lockar infödda Norrköpingsbor
likaväl som människor från hela världen.

Bråvallafestivalen och SM-veckan var starten
på Norrköpings fantastiska resa som kulturoch
idrottsstad. Nya spännande arrangemang
ser numer dagens ljus varje år.
Nya bostadsområden har de senaste åren
växt fram i Norrköping. Möjligheterna till varierat
boende är stort och det finns något för alla.
Mångfalden i nationaliteter och erfarenheter
berikar Norrköping. Företag likaväl som Norrköpings
kommun har anställda från världens alla hörn som pratar
en variation av olika språk. Det stärker Norrköping i konkurrensen
mot andra. Våra företag ligger i framkant och
tillväxten blomstrar. Arbetstillfällena är många och
varierande i Norrköping och ostlänken öppnar vägen till
en större arbetsmarknad.

Min målbild för Norrköping 2035 är en stad som blomstrar
och växer, ett Norrköping där alla är delaktiga, kan växa och
utvecklas. Dit når vi inte automatiskt. Det krävs hårt arbete,
samarbete, tydliga prioriteringar och en stor portion mod.
Om det som händer ska fortsätta att hända – och just i
Norrköping – då måste vi jobba hårdare och våga utvecklas.
Vi får inte för en sekund luta oss tillbaka; bli mätta
och nöjda över den framgång vi ser inom många områden
idag. Vi måste fortsätta sträva framåt. Alla vi som bor och
verkar i Norrköping behöver jobba tillsammans för
ett Norrköping som fortsätter att utvecklas. Fortsätta
jobba för en bättre skola, en ökad tillväxt och
för en stad där alla får chansen att utvecklas.
Norrköping 2035 är en möjligheternas stad,
full av spännande utmaningar, en stad känd
för sitt mod, sitt engagemang och för sin
kraft att lyckas. Har du hört?

Kikki Liljeblad,
Kommunalråd och stadsplaneringsnämndens ordförande