DET GÅR BRA FÖR UPPSALA… OCH VI ÄR INTE FÖRVÅNADE

0
228

Uppsala city

Det är bara att konstatera, Uppsala är en attraktiv stad. Arbetsmarknaden är stabil, arbetslöshetssiffrorna är bland de lägsta i landet och sysselsättningsgraden hög. Vi är sedan länge Sveriges fjärde största kommun, har med råge passerat 200 000 invånare och trycket tycks bara fortsätta.
Med nuvarande tillväxttakt kommer vi att vara 250 000 invånare inom 10–15 år och ha passerat 350 000 kring 2050. Det är alltså hög tid att vi alla inser att Uppsala inte längre är en liten stad med den lilla stadens behov och utmaningar. Samtidigt är den inte större än att det aldrig är långt, oavsett vart man ska. Kanske en av många förklaringar till Uppsalas attraktionskraft.

Ja, förklaringarna är naturligtvis många. I grunden har vi en med svenska mått svårslagen kulturhistoria.
Vi har våra universitet – 40 000 studenter och forskning i världsklass. Här kan man verkligen tala om starka tillväxtmotorer. Vårt forskningsintensiva näringsliv med massor av internationella kontakter hade inte funnits utan dem. Allt detta präglar givetvis staden.
Vi har dessutom närheten till Stockholm och hela regionens kraftiga utveckling. En närhet och styrka som blivit allt mer påtaglig.

Under det senaste decenniet har stadsbilden förnyats, förändrats och förädlats på flera olika sätt. Nya citynära stadsdelar har växt fram, en utveckling som kommer att fortsätta många år framöver.
Allt fler Uppsalabor har nu gång- och cykelavstånd till city och därmed tillgång till det pulserande stadslivet. Tillsammans med den mycket lyckade omvandlingen av stationsområdet kan vi nu på allvar börja tala om det nya Uppsala.
Stadskärnan har successivt förädlats, vidgats och samtidigt förtätats och vi kan nu se hur stadens västra och östra sida steg för steg länkas samman till en helhet. Vi har med andra ord fått en tätare citykärna av mer stadskaraktär och det på en större yta än tidigare. Det är en bärande tanke i det fortsatta stadsbyggandet.

Det är naturligtvis fantastiskt roligt med allt som händer, den starka tillväxttakten och den ständigt pågående utvecklingen av staden och stadslivet. Det är inte många platser i Europa som har det ekonomiska utrymmet att satsa som vi gör. Samtidigt är vi mer än väl medvetna om att det ställer stora krav på oss när det gäller att planera och förbereda för Uppsalas fortsatta utveckling.

Först och främst med nya bostäder där den stora utmaningen att bygga mer än befolkningen ökar. Vi behöver också fler arbetsplatser och förbättrade transport- och kommunikationslösningar.
Just nu satsar vi till exempel stort på en utbyggd cykelinfrastruktur. Lika självklart är det med utbyggda och fler mötesplatser för rekreation, fritid, kultur och idrott. Nu kommer de efterlängtade arenorna för idrott och evenemang, helt nödvändiga inslag i en stor och växande stad. Äntligen är det nog många som tycker.

Den största utmaningen är ändå att bygga staden med långsiktig hållbarhet i fokus. Både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Att hantera tillväxten på ett klokt, ansvarsfullt och hållbart sätt är den självklara grunden i det fortsatta stadsbyggandet. Vi vill ha stadspuls med ett sjudande folkliv på Uppsalas gator och torg men också lugn och ro, tid för eftertanke, återhämtning med njutbara stunder i stadens parker och grönområden.
Just den mixen är en förutsättning för en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Kontoret för samhällsutvecklingen
Arbetar på uppdrag av fyra uppdragsnämnder: gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden och plan- och byggnadsnämnden.
Arbetar även på uppdrag av kommunledningskontoret med frågor som rör mark- och exploatering samt lokalförsörjningsplanering till kommunens verksamheter.

Anna-Karin Westerlund(M) Namngivningsnämnden. Liv Hahne (M) Plan- och byggnämnden. Stefan Hanna (c) Gatu- och samhällsmiljönämnden. Fredrik Ahlstedt (M) Kommunstyrelsens ordförande. Inger Söderberg (M) Idrotts- och fritidsnämnden.

SHARE
Previous articleUPPSALA VÄXER
Next articleInredningsval i framkant