Dialog nyckeln i samarbetet för nya Årby

0
237

Inför utvecklingen av Årby samlade kommunen ett antal
byggaktörer, arkitekter och boende för samtal kring området.
De diskuterade hur områdets befintliga kvaliteter kan stärkas
samtidigt som nya tillförs.
Här är ett par av de rösterna.

Jag tycker att byggherredialogen är en bra
projektform att jobba med vid större utvecklingsområden,
dock krävs ett tydligare
arbetssätt inom projektgruppen.
Då radhus inte finns i Årbyområdet sedan tidigare
är vi intresserade att se vad den bebyggelsetypen kan
få för positiva effekter för variationen i området.”
Anders Kruhsberg, RG Förvaltning

Dialogen är särskilt givande för att den ger
oss värdefulla insikter om vad de boende i
området tycker och tänker om sin stadsdel
och hur den kan utvecklas.
Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekters del i projektet
handlar om att tillföra nya bostadsformer i området
i form av vård- och trygghetsboende. Byggnaden
kommer även att innehålla en ny förskola.”
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter