Elias Aguirre: Viktigt skapa sammanhållen stad Berga och Södra Ekkällan bra exempel

0
237

Linköping har under ett antal
år haft en stark tillväxt. Det
gäller nu att ta vara på den
möjligheten, att utnyttja den
här tiden så mycket det bara
går för att åstadkomma riktigt
bra saker för kommunens
invånare.

Det menar Elias Aguirre (S), kommunalråd
för samhällsbyggnadsfrågor.
– Att Linköping växer, att vi blir fler
invånare, att det är attraktivt att bo här
och att näringslivet mår bra och utvecklas,
är naturligtvis bara positivt. Men
samtidigt måste vi vara medvetna om att
vi har många utmaningar, områden som
varit eftersatta, där det är viktigt att vi nu
passar på att göra rätt saker.
Elias Aguirre ger några exempel. Det
handlar dels om behovet av fler förskolor
och skolor, och dels om ett antal nya fullstora
idrottshallar och inte minst, en ny modern
simhall. Det är viktigt för allmänheten
men också för att föreningslivet ska kunna
utveckla sina verksamheter. Det gäller satsningar
i både staden och på landsbygden.
– En annan stor och självklar utmaning
är bostadsbristen. Även bostadsbyggandet
har länge varit ett eftersatt område.
Det har byggts alldeles för lite i förhållande
till behoven och det sedan många år
tillbaka. Glädjande nog har vi nu ett stort
antal fastlagda planer som möjliggör bostadsbyggande
under ganska många år
framöver, säger Elias Aguirre.

Ett viktigt fokus är att skapa blandade
områden med olika upplåtelseformer.
Även gröna frågor ligger högt på kommunens
prioritetslista.
– Vi är noggranna att inte slösa på värdefull
mark när vi utvecklar nya områden.
Här har vi Vallastaden som ett utmärkt
exempel på ett tidigare outnyttjat område
som blivit en fantastiskt fin blandad stadsdel,
kompletterad med ett stort koloniområde
och stora härliga grönytor, säger Elias
Aguirre och lyfter fram ytterligare ett
perspektiv, bostadssegregationen.
Här menar han att det krävs krafttag
för att skapa en betydligt mer sammanhållen
stad än vad Linköping är i dag.
Berga och Södra Ekkällan är ett av flera
exempel på områden som behöver byggas
ihop. Det gäller även Ryd och universitetet
som på samma sätt som Skäggetorp
behöver få en bättre koppling till innerstaden.
– Det här sammantaget visar på både
behov och möjligheter, att det nu gäller att
ta vara på tillfället att åtgärda försummade
områden och samtidigt skapa långsiktigt
hållbara stadsmiljöer. Det är både spännande
och utmanande. Det är också inspirerande
att vi nu har så många olika aktörer
som vill vara med i stadsbyggandet,
även när det gäller att utveckla vår fina
landsbygd. Det känns väldigt hoppfullt.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm