En stad måste leva!

0
143

Landskrona utvecklingArbetet med de socioekonomiska
åtgärderna går hand i hand med
det fysiska arbetet med staden. Tuff
mot oseriösa fastighetsägare samtidigt
som man skapar en stadsmiljö
som är attraktiv och i sådant skick att
invånarna är stolta och vill ta hand
om sitt grannskap.

Tora Broberg är stadsmiljöchef på
teknik- och serviceförvaltningen i
Landskrona och som sådan ansvarig för
att beslutade planer och idéer blir verklighet.
Hon vecklar ut en karta över innerstaden
och talar sig varm för allt det som nu händer.
Upprustning av Östergatan, det gamla
Saluhallstorget som nu blir grönområde,
områden som utmärkt sig som otrygga men
som nu ska bli något för alla att vilja vistas
i. Skolgård för de yngre barnen har byggts
mellan skola och gymnastikhall.
Här ska det bli låga tegelmurar och innanför
dem blir det basketplan, utegym med mera.
Och sedan är det cirkulationsplatsen du
möter när du kommer in i Landskrona söderifrån,
den ska göras tydligare så att besökare
lättare ska välja att åka in i staden, istället för
att bara köra vidare direkt till Venfärjorna.
Kartan har områden och gator färgade i
klara pastellfärger utifrån när de står på tur att
tas om hand inom de närmaste två åren. Elva
färger och elva etapper. Den sista är gågatan.
Tora Broberg far med händerna över kartan
för att visa hur allt hör ihop.
– Vi måste knyta ihop säcken, säger hon.
Det ska vara lätt att röra sig i innerstaden,
stråken ska binda ihop stadsdelarna. Du ska
kunna bli kvar i staden så att säga, du ska
inte behöva ge dig iväg till något köpcentrum
någon annanstans.

Landskrona har dessutom tagit ett
policybeslut i översiktsplanen att inte tillåta
nya gallerialösningar eller externa köpcentrumet
utanför stadskärnan.
– Vi vill värna om centrumhandeln, säger
Tora Broberg.
– En stad ska vara levande! Vi ska kunna
vara aktiva inne i våra städer. Och Landskrona
är perfekt med nära till allt. En barnfamilj kan
bo mitt i staden och ta sig ner till havet för att
bada på bara några minuter.
Det handlar om infrastruktur, men också
om alla de där detaljerna som gör det både
trivsamt och tryggt. Fräscha parkbänkar,
blommor och grönska, bekväma trottoarer,
lekplatser, bra belysning …
– Och vi kan härma de städer där det är
mysigt, anpassa till vår stad så klart, men vi
behöver inte utreda allting på nytt. Här vågar
vi ta snabba beslut. Få saker att hända.
På kartan är hela gamla bangårdsområdet
på andra sidan österleden streckat … Och
jag förstår på blicken att det där … Där finns
det att ta i.