Engagemang och trygghet för en hållbar framtid

0
216

HSB är en kooperation och verksamheten vi bedriver utgår från de kooperativa
principerna. Allt vi gör genomsyras av vad vi kallar ETHOS. ETHOS är inte
bara en riktlinje utan ett sätt att agera och leva som bygger på Engagemang,
Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Det handlar om att vara engagerad
i sin omgivning, skapa trygghet och förutsättningar för en hållbar framtid
samt att ha omtanke och samverka med dem som finns runt dig.
På HSB Skåne satsar vi mycket på CSR (Corporate Social Responsibility), men
varför ska egentligen ett företag i fastighetsbranschen göra det? Mitt svar på den
frågan är enkelt. Vi är inte som andra företag i branschen. Vi står på värdegrunder,
rotade i vår 90-åriga historia, som innebär att vi som medlemsorganisation
tar ett samhällsansvar. Förutom att samhället gynnas
är det även ett sätt för oss att ge tillbaka till våra
medlemmar och samtidigt ta en hållbarhetsposition.

Några av dessa aktiviteter är våra sommarkollon,
seniorfikor och Barngalan.
Våra aktiviteter gör skillnad för människor
och visar att vi på HSB Skåne både
vill och kan ta ett socialt samhällsansvar.
Utöver det så är viktiga grundpelare för vår
verksamhet att även se till det ekonomiska
och ekologiska samhällsansvaret. Det gör vi
bland annat genom att ge unga jobb, att bygga
hållbara bostäder och satsa på våra klimatmål.
När HSB startades för drygt 90 år sedan
pratade vi inte om CSR, då handlade det om
att gemensamt skapa tak över huvudet.
Det togs ett socialt ansvar redan då. När
jag i dag presenterar vårt företag som ett
samhällsbyggande företag handlar det
fortfarande om att skapa tak över huvudet
– men även om så mycket mer.
Vi har drygt 25 000 medlemmar
med olika behov. Genom att bredda
vår verksamhet och ta oss an ett ansvar
utöver vår dagliga verksamhet
så hoppas jag att vi möter dig, dina
behov och dina önskemål.

Ann Irebo, vd HSB Skåne