Epoken med öde industrier i centrala Norrköping snart över

0
398

Yllefabrikenskarmbild_120516_033738_pmBakom de röda tegelfasaderna
i Nyborgs gamla yllefabrik,
alldeles intill Motala ström,
döljer sig flera våningar av
gamla och slitna industrilokaler.
Här håller just nu ett av Norrköpings
absolut hetaste bostadsprojekt
på att bli verklighet.

Totalt 20 000 kvadratmeter yta
står här redo att byggas om till
cirka 110 moderna lägenheter,
dessutom kontor, butiker, restaurang
och café.
– Det blir ett jättelyft för hela stråket
mellan galleriorna i city och universitetsområdet,
ja för hela innerstaden,
säger planarkitekten Martin Heidesjö.
Yllefabriken är ett unikt byggprojekt
på en av stadens mest
framträdande platser, i hjärtat av
Norrköping. Efter att länge ha stått
tomt och öde ska kvarteret fyllas med
nytt liv. Stadsliv. Det är, menar Martin
Heidesjö, en viktig pusselbit i förnyelsen
utefter Västgötegatan, mellan Drottninggatan
och Skvallertorget.

Nyborgs yllefabrik uppfördes från 1905
till 1945. Att fabriken en dag skulle bli ett
bostadskvarter kunde nog ingen av dess
400 arbetare föreställa sig när de stämplade
ut för gott 1957. Bara ett tiotal år
tidigare blomstrade ännu Norrköpings
stolta textilbransch med
hela 54 företag och 6 600
arbetare. När textilkrisen slog
till med full kraft kom en stor mängd fabriksbyggnader
att stå tomma.
– Vi kan nu skatta oss lyckliga att flertalet
fått stå kvar, konstaterar stadsarkitekten
Karin Milles Beier. Gradvis har de
gamla industrikvarteren utefter Motala
ström fyllts med nytt innehåll. Nu finns
snart inga tomma hus kvar. Den stundande
omvandlingen av Nyborgs gamla
yllefabrik är alltså något av en slutpunkt
på en lång epok med öde industrier i centrala
Norrköping.
Karin Milles Beier poängterar att de
gamla byggnaderna har ett stort värde,
både historiskt och kulturellt. Det är därför
viktigt att dessa värden bevaras när
byggnaderna får nytt liv.
– Nu när den gamla stadsbebyggelsen
fylls på med moderna byggnader är det
viktigt att områdets kännetecken ändå
i så stor utsträckning som möjligt bevaras,
säger hon och påpekar att det hittills
inte varit något problem. Det unika inslag
i stadsbebyggelsen som Norrköping
har med Industrilandskapet är något
som alla inblandade aktörer värnar om.

Verksamheter av de mest skilda slag
har flyttat in – Universitetet, SVT, museer,
Knäppingsborg och ett stort antal
företag. Ändå återstår en hel del insatser.
– Det handlar om att med ett flertal
nya och ombyggda kvarter förena universitetsområdet
med city, säger Martin
Heidesjö. Målsättningen är att skapa liv
i de medeltida kvarteren, både rusta uppdet gamla men också bygga nytt.
För att skapa äkta stadsliv behövs bostäder,
betydligt fler än vad som hittills
byggts.
– Det handlar om att förändra övergivna
byggnader men också om att bygga
helt nya bostadskvarter på avrivningsytor,
och olika så kallade lucktomter som
tills nu använts som parkeringsplatser,
förtydligar Karin Milles Beier.

Just nu bygger HSB och ED Bygg bostäder
med butiker i gatuplanet utmed
Västgötegatan i kvarteren Mjölnaren
och Sista supen.
– Byggnaden som ED bygg uppför i
egen regi och som har sitt ursprung i en
arkitekttävling, kommer att bli en uppmärksammad
byggnad, otroligt modern
och samtidigt inpassad i stadsmiljön.