Ett annat slags rum

0
217

Jag heter Helena Hedlund och är biträdande kyrkoherde i Svenska
kyrkan i Huddinge, Flemingsbergs församling. Välkommen in!
Bland byggkranar, betong och fasader, i myllret av visioner, vetenskap
och investeringar vill Svenska kyrkan i Huddinge finnas. Närvarande
och uthållig. Svenska kyrkan har sex kyrkor runt om i
kommunen, mitt i centrum, bland höghus och villor och mitt i livet.
Svenska kyrkan finns på sjukhuset, högskolorna och häktet.
Vi människor behöver rum. Hus med väggar och tak. Och vi behöver
inreda rum med olika funktioner för forskning, studier, vård,
handel, sömn och lek. Jag tänker att det också finns ett annat slags
rum. Ett ”rum utan väggar” – när du och jag möts. I en hållbar samhällskropp
behöver det finnas plats att mötas, samtala och skapa
relationer. Det rummet vill jag värna.
Om kyrkan i Flemingsberg säger vi att vi vill vara som ett Vär(l)dshus
med rum för många. Flemingsberg är en internationell plats med
människor från världens alla hörn. Vi vill bidra med mötesplatser där
tro, traditioner och liv kan delas. Det behövs
kitt och det behövs broar mellan oss människor.
Svenska kyrkan i Huddinge vill framåt
verka för att ett interreligiöst råd kommer till
stånd i Huddinge. På det sättet tror jag vi kan
bidra till ett hållbart Huddinge.

Varje fredag kl 12 i Flemingsbergs kyrkorum
ber vi för fred – mellan människor, länder,
miljön och med oss själva. Det är en viktig
puls för mig. Vi inspireras av Fredens rike
– en liten skulpturpark huggen i sten som
ligger strax utanför kyrkan. Det är en berättelse
om samexistens. Här ska vi leva tillsammans. Den visionen vill
jag dela med många.
I en nystartad verksamhet Källan, ett råd och stödcenter, vill vi
stärka kyrkans sociala diakonala arbete. Vi arbetar interreligiöst och
interkulturellt tillsammans med Stadsmissionen och Katolska stiftet.
Det är också ett fredsarbete.
I år firar kyrkan Luther 500 år! Vi firar Nåden. På den grunden har
vi byggt vår kyrka. Den vänder upp och ner på våra begrepp om meriter,
lön och att prestera. Förtjäna byts ut till att se livet som en gåva och
leva sitt liv omsorgsfullt och med tanke på sin nästa. Älskad, önskad
och fri. Det är en livsluft som alla borde få andas. Och vi vill göra vad
vi kan för att tända hopp hos den vars livsvillkor blivit hårda.

Kyrkan är ett rum öppet för möten, bön och gudstjänst och mycket mer.
Välkommen in!