ETT AXPLOCK AV VÅRA BYGGPROJEKT

0
174

Inte långt från vårt spjutspetsprojekt
Xplorion på Brunnshög ska vi bygga 118
nya hyresrätter i kvarteret Hammocken.
Lägenheterna blir på 1-4 rum och kök
Vissa lägenheter nås via trapphus och
några andra via loftgångar. Ett stort
antal lägenheter får ett burspråk som
hänger ut över Brunnshögsgatan.
Huset är uppdelat i fem trapphus.
Färgsättningen på byggnaden inspireras
av Nederländska konstnärer som
Rietveld och Mondriaan.
På en sydvästvänd tomt intill
Tunaparken bygger vi 128 lägenheter i
kvarteret Sofieberg. 75 lägenheter ska
blockuthyras till Lunds universitet och
de resterande 53 lägenheterna är vanliga
hyreslägenheter som hyrs ut via vår
bokö till sökande som fyllt 18 men inte
26 år. Sökandena fördelas i två grupper,
18-21-åringar respektive 22-25-åringar.
Lägenheterna varierar i storlek från 1-4
rum och kök. Alla lägenheter utom ettorna
har balkong.

Alldeles i utkanten av Lunds centrum, i
hörnet av Brunnsgatan och Arkivgatan,
bygger vi kvarteret Dokumentet med
totalt 128 lägenheter i storlekar från 33-
108 m2. Lägenheterna byggs i fem olika
huskroppar och utformas efter sitt
specifika
läge i stadsbilden. Med undantag
av en vindsvåning får alla lägenheter
balkong eller uteplats.
I kvarteret Nymfen i Södra Råbylund
ska vi bygga 73 lägenheter på 1-4 rum
och kök i flerfamiljshus. Fyrorna placeras
högst upp i husen och byggs som
etagelägenheter. I Södra Råbylund, cirka
2,5 km öster om Lunds centrum, växer
en ny, modern stadsdel fram. Här
kommer det på sikt att finnas en blandad
bebyggelse med 1 500–2 000 bostäder
och flera förskolor och skolor. I området
finns också Råby sjöpark och
Råbysjön.