Ett Umeå med 200 000 nya möjligheter

0
440

Åh, byggs det här också, kanske vi tänker när vi får ta en
ny väg till jobbet igen. Umeå har under en lång tid varit
en av Sveriges snabbast växande städer. Och Umeå fortsätter
att växa. Är det verkligen bra det? Och varför är det bra i
så fall, undrar många. I den här tidningen vill vi berätta mer om
var och hur Umeå kommun planerar för att fortsätta växa hållbart.
Vi vill samtidigt svara på frågorna om varför ett Umeå med
200 000 invånare ger så många nya möjligheter. För Umeå lockar
med intressanta arbeten, studiemöjligheter och investeringsvilja.
Kanske är det till och med så att vi Umeåbor med vårt sätt
att vara mot varandra bidrar till att mellan 6 500 och 7 500
människor flyttar hit, varje år.

När människor och verksamheter flyttar hit behöver vi se till att
Umeå räcker till för alla. Företag behöver en plats att etablera sig
på och människor behöver någonstans att bo. Det behövs lokaler
att arbeta i, förskolor och skolor till barnen, mataffärer och frisörer,
bilverkstäder och bibliotek. Vi behöver en kommun med plats
att växa, där nya och gamla Umeåbor kan mötas och tillsammans
utveckla framtidens Umeå.
Det är människorna i Umeå som är kommunens största tillgång.
Därför är invånarnas behov utgångspunkten i vårt arbete. För att kommunen
ska klara av att leverera en god service är det avgörande att vi
som förvaltning har en stadsplanering som främjar att det byggs.

Att Umeå växer är inte bara en utmaning när det gäller kommunens
förvaltningsansvar. Det är också en stor möjlighet för Umeå. Fler
människor skapar en större mångfald, nya skatteintäkter och större
underlag för att exempelvis säkerställa kompetens och arbetskraft i
näringslivet. Det skapar även möjligheter till nya kvalificerade utbildningar
och fler utbildningsplatser. För att det ska bli verklighet krävs
investeringar som utvecklar människors möjligheter och livschanser.

Målet om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen.
Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell
och ekonomisk hållbarhet. För att kunna styra utvecklingen mot en
långsiktigt hållbar stad behövs strategier. I den här tidningen kan du
läsa mer om hur Umeås sex strategier påverkar stadsutvecklingen.

Stadsutveckling är sannerligen spännande och komplext! Det
är många som är med och utvecklar staden. Allt från Umeåbon som
vill göra om sommarstugan till ett åretruntboende till fastighetsbolaget
som vill bygga flera kvarter. Hur planerar vi för nya
invånare som ska trivas i Umeå om 20 eller 30 år? Det är den stimulerande
utmaningen som Umeås hållbara tillväxt handlar om!
På 16 av sidorna i den här tidningen
lyfter vi fram en del av
allt det som är på gång i Umeå.
Här ryms förstås inte allt, men
då finns mycket mer att läsa på
Umeå kommuns webbplats;
www.umea.se/kommun

Välkommen att läsa mer om
hur Umeå växer hållbart!

Johan Gammelgård
Tillväxtdirektör