Fantastiskt att se våra planer bli verklighet

0
317

Björn Marklund har jobbat med
stadsbyggnad i 28 år. Efter
studier på KTH i Stockholm
landade han i Göteborgsregionen
och har sedan valt att
stanna kvar, de senaste fem
åren som stadsbyggnadschef i
Mölndals stad.

Det mest fantastiska med stadsbyggnad
är att se hur det vi
planerar blir verklighet. Det
om något gäller verkligen här
i Mölndal. Vi har tempo i alla våra planer
och förverkligar det vi sagt, säger Björn
Marklund och beskriver det som en drömsits
att få vara med i den intensiva utvecklingsfas
som Mölndal nu befinner sig i.
Han nämner givetvis innerstaden som
han beskriver som ett modernt, närmast
unikt samhällsbygge. Många bygger nya
stadsdelar, men det här är något helt annat.
En tät blandstad i ordets rätta bemärkelse,
dessutom med ett kanonläge vid
Göteborgsregionens näst största omstigningspunkt.
Här har vi till och med tåg till
Köpenhamn.
– Att få vara med i processen ser jag
som en stor förmån. Det är otroligt spännande.
Här händer ju samtidigt så mycket
mer än bara Mölndals innerstad. Vi har
flera stora stadsbyggnadsprojekt som både
är i full gång och som väntar på byggstart,
säger Björn Marklund.

Åbyområdet, Pedagogen Park, Balltorp
och Forsåker är några exempel. Även
Kållered och Lindome kommer att få sin
beskärda del. En bärande tanke är att all
nybyggnation i möjligaste mån ska ligga
vid kollektivtrafiknära lägen.
– Det är inte utsläppen från bilarna
som på sikt blir det stora problemet i den
förtätade staden utan den trängsel de orsakar.
Konkurrensen om utrymmet hårdnar,
säger Björn Marklund.
Björn Marklund lyfter också fram
Mölndals mycket starka näringsliv med en
positiv nettoinpendling som ett starkt bevis.
Det är alltså fler som reser till Mölndal
för att arbeta än som reser härifrån. Och
med alla de projekt som är på gång kan
inpendlingen definitivt öka ytterligare.
Bland annat en ny mässhall vid Åby travbana,
flera hotellsatsningar och inte minst
en jätteinvestering i ett internationellt
forskningskluster intill AstraZenecas anläggning
i Åbro. (Se sid 18)
Att kommunen mitt i allt som händer
ändå är förhållandevis liten ser Björn
Marklund bara som en fördel. Beslutsvägarna
är korta och allt som händer är
greppbart och därför också mer spännande
för alla som på olika sätt arbetar med
samhällsbyggandet.
Han pekar på flera positiva förändringar
kring stadsbyggnadsfrågor som ägt
rum sedan han började sin bana. Ett av de
tydligaste exemplen är det långsiktiga
hållbarhetsperspektivet som numera är en
grundbult i allt stadsbyggande.

– Vi bygger den hållbara staden. Då kan
vi inte bygga vad som helst och var som
helst. Mark är en ändlig resurs som vi
måste utnyttja på bästa sätt. Vi måste vara
riktigt noggranna, säger Björn Marklund
och ger ytterligare ett exempel på förändring
i synen på stadsbyggande.
– Förr var det mer stuprör, vi jobbade
med vårt, våra planer och våra bygglov.
Andra förvaltningar med sina specialområden.
Nu är det mycket mer av att tillsammans
jobba med hela samhället, överalla förvaltningsgränser. Vi bygger ju för
människor. Då är det väl ganska självklart
att kommunens olika förvaltningar
måste planera och arbeta tillsammans,
betonar Björn Marklund.
Utbildning, vård- och omsorg, socialtjänst,
näringslivskontor, teknik, miljökontor
och så vidare. Tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och kommunledningen.
– Det här sättet att jobba, brett med
hela samhället, är väldigt intressant och
lärorikt. Jag har lärt mig massor av att
jobba tätt med de övriga förvaltningscheferna.
Det är så viktigt att vi alla har en
gemensam framtidsbild för staden för att
sedan tillsammans gå i takt åt samma
håll. Det finns en enorm kraft med en gemensam
vision att utgå ifrån. Det här är
Mölndals stad jätteduktiga på, avslutar
Björn Marklund.

Text: Per-Åke Hultberg