Flemingsberg – framtidens Resecentrum för Södertörn

0
411

För att möta det kraftigt växande
Flemingsberg genomförs i år
en omfattande upprustning och
renovering av Flemingsbergs
station för runt 120 miljoner
kronor.
Men det stora perspektivet är
att Flemingsberg kan bli ett resecentrum
för hela Södertörn. Ett
alternativ till Stockholm central.

Varje dag passerar 12 000 resenärer
Flemingsbergs station. 4,4
miljoner resande per år med
fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. I
och med utvecklingen av Flemingsberg
som ett växande högskolecentrum och
det pågående byggandet av fler bostäder
har också behovet av en upprustning av
stationen blivit påtagligt.
Därför genomför Jernhusen i år en
omfattande upprustning som beräknas
vara klart i februari nästa år för att möta
resenärernas behov av service. Fler restauranger
och butiker ska få plats och
stationsmiljön ska bli mer attraktiv för
resenärerna. På de övre våningarna
finns planer för både större restauranger
och en takterass med utsikt över den
nya stadsdelen Flemingsbergsdalen.
I det stora perspektivet är visionerna
och planerna ännu mer omfattande.
Flemingsberg kan bli södra Stockholms
centralstation.
Ett resecentrum invid stationens norra
uppgång för att skapa ett snabbt och
effektivt byte mellan bussar och olika
typer av tåg i Flemingsberg. Ett ”alternativ
till Stockholm Central”, som Signe
Wernberg, kommunens områdesstrateg
för Flemingsberg, uttrycker det.
Blir tvärförbindelsen av som Huddinge
tänkt blir Flemingsberg Resecentrum
hjärtat för hela kollektivtrafiken
på Södertörn. Pendel- och fjärrtåg ska
samsas med Spårväg syd och busslinjer
– allt med en god tillgänglighet för
gång-, cykel- och biltrafik. När vi nått år
2030 kan Flemingsberg ha blivit en
knutpunkt för cirka 600 000 personer.

Det nya resecentret planeras stå klart
2026 i den norra delen av Flemingsbergsdalen,
samtidigt som ny regional stombusslinje
på Tvärförbindelse Södertörn
börjar trafikeras.
En överdäckning av tågspåren och
Huddingevägen invid Flemingsberg stations
norra uppgång ska göra det enkelt
att nå från alla delar av Flemingsberg.
I dagsläget går de flesta upp vid campusområdet.
Nya resecentrum kommer
att byggas i den andra änden av Flemingsbergsdalen
och ge en helt ny entré
till Flemingsberg. Tre nya trafikplatser
ska förbättra tillgängligheten för biltrafiken,
både från norr och söder om Flemingsberg,
medan Regulatorbron kan
bli mer av en gång- och cykelbro som
knyter samman stadsdelen.
Samtidigt görs satsningar på gångoch
cykelvägar i området och resecentrum
får ett cykelgarage för närmare 3
500 cyklar.