Flemingsberg – ny stad i södra Stockholm

0
520

Planerna för Flemingsberg är stora.
Här ska det växa fram cirka
12 000 nya bostäder och lokaler
för ytterligare 20 000 arbetsplatser.
Ett nytt centrumområde med
handel, kultur och service i området
runt Flemingsbergs station.

Det bodde knappt 300 personer i
Flemingsberg 1965, men när miljonprogrammet
kom i gång i slutet
av samma årtionde växte också Flemingsberg
med full fart. Huddinge sjukhus
byggdes och var på sin tid Skandinaviens
största byggprojekt och den största
vårdbyggnaden som uppförts i Sverige.
I östra delen av Flemingsberg byggdes
flerfamiljshus med hyresrätter och blev
Visättra. I västra delen restes de arton åtta-,
elva-, tolv- och fjorton-våningshus
och sprutlackerades i regnbågens klara
färger och blev Grantorp. Här skulle sjuksköterskor
och annan sjukhuspersonal
kunna bo och ha nära till sin arbetsplats.
Kästa blev villaområdet.
Flemingsbergs centrum invigdes 1976
med pompa, ståt och underhållning av
Carl-Gustaf Lindstedt och Gösta Bernhard
på scenen.
Stationen öppnade tio år senare.

Allt det där känns avlägset i dag. Om
Flemingsberg haft en stämpel av socialt
utsatt område är det i dag i allra högsta
grad en högst levande och sprudlande
stadsdel.
Gränserna mellan de mindre områdena
suddas ut och likaledes namnen. I dag
är allt bara Flemingsberg oavsett vilken
sida av järnvägen man bor på.
Här bor nu runt 13 000 människor.
Här finns cirka 13 000 arbetsplatser, de
flesta på sjukhuset och här finns 17 000
studenter på högskoleområdet Campus
Flemingsberg.
Fram till år 2035 är planerna att det
byggs cirka 12 000 nya bostäder och lokaler
för ytterligare 20 000 arbetsplatser. Ett
nytt centrumområde med handel, kultur
och service i området runt Flemingsbergs
station. En inspirerande mötesplats med
människan i centrum.
Exakt var och hur många bostäder är
avhängt om Spårväg syd byggs eller inte.
– Flemingsberg har en oerhört stor utvecklingspotential,
säger Signe Wernberg,
kommunens områdesstrateg för Flemingsberg.
Vi har egentligen redan alla
de urbana värden som utmärker en stadskärna;
här finns redan universitet, sjukhus,
rättsväsende och spårbunden kollektivtrafik.
– När vi nu bygger Flemingsbergsdalen
vid stationen, ett av våra mest prioriterade
utvecklingsområden, skapar vi en
ny stadsdel eller ett nytt större centrum
för Flemingsberg med flera kvarter med
bostäder, handel, service, kontor, kultur
och idrott. Första inflyttningen i de nya
bostäderna har redan skett och ICA Maxi
öppnade i november.
Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli
en gemensam mötesplats i Flemingsberg
för boende, verksamma, studerande och
besökare. Här ska all service finnas som
hör till en stadskärna. Dessutom planeras
ett nytt resecentrum som en knutpunkt
för den kollektiva trafiken.

Planerna är redan i gång och Huddinge
kommun höll i december förra året, tillsammans
med Botkyrka och Landstinget,
ett utvecklingsseminarium som handlade
om visionen för Flemingsberg 2050 och
hur man kan nå dit. Alla aktörer är med,
landstinget, kommunen, byggare…
– Flemingsberg ska bli ett nav i södra
Stockholm där kunskap och kreativitet
möts – en plats med människan i centrum
där du kan bo, studera och arbeta på
kunskapsintensiva arbetsplatser. Vi tänker
oss en grönskande, urban miljö med
brett utbud av aktiviteter och service. Det
ska vara enkelt att åka kollektivt till och
från Flemingsberg för att underlätta regionens
utveckling regional och lokalt.
1965 känns verkligen långt långt bort.

Foto: Rosie Alm
Text: Anders Olow