Flerspråkiga aktiviteter med digitala lärplattor

0
255

Förskola Huddinge kommun– Det är så enkelt att med
digitala lärplattor som verktyg
skapa flerspråkiga aktiviteter i
förskolan på ett lekfullt och
samtidigt lärorikt sätt.

Det säger Petra Petersen, forskare vid
Uppsala universitet, som i projektet
Språkträdet introducerat användandet av
lärplattor, av typen iPads på förskolan i
Huddinge kommun. Syftet är och har varit
att revitalisera det finska språket. Nu
är även flera andra språk på gång.
– Vi använder dem nu i stort varje dag.
Det handlar om olika appar som uppmuntrar
barnen till att tala finska med
varandra och med oss pedagoger. Och
det är ingen tvekan om att de tycker att
det är roligt, säger Tarja Ohtonen, som är
förskollärare på Äpplets finskspråkiga
avdelning med 32 barn.
Projektet påbörjades 2013 och har sedan
fortsatt på flera avdelningar, även på
svenska. Ofta sitter flera barn tillsammans.
De trycker på bilder varefter det finska
ordet dyker upp, de ritar och berättar,
spelar in sagor för att sedan spela upp
och översätta för varandra. De kommunicerar
även med barn på andra förskolor
via Skype. Även svensktalade barn vill
gärna vara med. Det är ju kul!
– Vi vet ju hur viktigt det är med tvåspråkighet,
att det förstärker barnens
identitet och deras stolthet över sin kultur
och sitt modersmål, säger Tarja Ohtonen
som berättar att det tidigare varit ett ganska
hårt arbete att inspirera barnen att
tala finska. Lekspråket är vanligtvis
svenska i den här åldern och det tar över
mer och mer. Här har lärplattorna onekligen
fyllt en viktig funktion. Som sagt,
det är ju kul men också lärorikt!
– Allt syftar till att skapa lustfyllda
och spännande kopplingar till det finska
språket, poängterar Petra Petersen och
påpekar att det även fungerar på förskolor
utan finska pedagoger och självklart
lika bra på andra språk. Det handlar helt
enkelt om att aktivera modersmålsstöd i
vardagen, helst varje dag.

De lyckade resultaten med de finska
barnen på förskolan Äpplet har gjort att
Huddinge kommun valt att gå vidare.
Ambitionen är att lärplattor ska finnas
tillgängliga på kommunens samtliga förskoleavdelningar
och då även nå alla förekommande
språk.
– Det här är ju en möjlighet för pedagoger
som själva inte kan finska eller
andra språk som kan bli aktuella. Det
viktigaste är att barnen blir intresserade,
kan kommunicera och därmed bli stolta
över sitt språk, avslutar Petra Petersen.