Fördubblad stadskärna – en unik möjlighet

0
211

Att skapa en sammanhängande
stadskärna, dubbelt så stor som
idag, och samtidigt ta vara på
möjligheten att öppna staden ännu
mer mot vattnet. Det är vad
den process handlar om som just
nu pågår i Södertälje.

I februari 2012 meddelade AstraZeneca
att deras forskning skulle flytta från
Södertälje. Vad gör vi nu? När chockvågen
väl lagt sig insåg både Södertälje
kommun och aktörer inom näringslivet
att här öppnade sig helt nya möjligheter.
– Det var ju ett stort markområde som
AstraZeneca lämnade, ett centralt område
i staden. Ett område som precis som
den nuvarande södra delen av stadskärnan
ligger attraktivt vid vattnet, men som
i princip varit stängt för allmänheten och
som man mentalt inte tänkt på som en del
av själva staden. Området har känts ganska
trist, otryggt och innehållslöst med
Tom Tits och bostadskvarteret Lampan
som undantag. Tänk vilken möjlighet att
utveckla det till något helt annat.
Det säger Isak Eriksson som är huvudprojektledare
för norra delen av stadskärnan.
Han berättar också om de stora dragen
i förnyelsen av centrala Södertälje. Ett
arbete som startade 2009, i syfte att stärka
stadskvaliteterna, möjliggöra för nya bostäder
och skapa attraktiva parker och torg.
Det vill säga tre år innan AstraZeneca berättade
om sitt beslut.
– Nu var det plötsligt helt andra förutsättningar.
Vi såg snart två parallella spår,
ett där möjligheten till fortsatt innovation,
forskning och utveckling togs till vara.
Det som idag är Södertälje Science Park
och KTH:s campus. Det andra spåret
handlade om stadsutveckling och möjligheten
att fördubbla stadskärnan och skapa
en attraktiv stadsdel med urbana kvaliteter
och vattenkontakt, förklarar Isak Eriksson.
Ytmässig utveckling är en sak, det gäller
också att fylla ytan med ett bra innehåll,
påpekar han. Om norra delen av
stadskärnan ska upplevas som en levande
stadsdel krävs givetvis en rad nödvändiga
tillskott. Framförallt ett stort antal nya bostäder,
restauranger, caféer, mötesplatser
och parker. Det vill säga det som krävs för
att människor ska trivas och känna sig
trygga när de rör sig ute på stan, både på
dagen och på kvällen.

En sak är säker, det kommer att bli en
pulserande stadsmiljö med mycket folk.
Inom några år kommer Södertälje att ha
minst tusen nya bostäder i centrala staden.
På sikt ett pulserande campusområde
med flera tusen studenter, även det i
stadskärnan. Dessutom ett stort antal företag
och en ny hotell- och konferensanläggning
med upp mot 200 rum.
– Allt det här sammantaget
kommer radikalt att vitalisera
Södertälje som stad. Det säger sig
självt, menar Isak Eriksson.
Ett stort fokus ligger nu på att fysiskt
koppla samman den norra och södra delen
till en helhet. Till en tät sammanhållen stad
med många funktioner, med fler bostäder,nya verksamheter och en utökad handel och
service. En förlängning av Storgatan, som
självklar centrumgata, upp mot Science
park är en viktig del i det arbetet. Det samma
gäller ett promenadstråk längs vattnet.
– Storgatan är själva ryggraden i centrala
staden. Den måste nu fyllas på med innehåll
längs hela sträckan upp mot den norra delen
av stadskärnan. Målet är att det ska kännas
som en sammanhållen stad, betonar Isak
Eriksson och beskriver det som nu sker som
Södertäljes stora språng mot framtiden.
– Det här är stadsutveckling på hög
nivå, dessutom i raketfart.
Text: Per-Åke Hultberg