Forsåker – en annan sida av Mölndal

0
225

 

ForsåkerDet har nu gått tio år sedan
pappersbruket i Forsåker stängde
igen för gott. Tio år framåt kommer
det gamla fabriksområdet,
där papperstillverkning bedrivits i
350 år, att vara på god väg att ha
omvandlats till en pulserande
stadsmiljö med ett för Göteborgsregionen
helt unikt innehåll.

VD Anders Ohlsson MölnDala Fastigheter ABDå kommer ingen som passerar på
E6 i höjd med Mölndals centrum
att missa var Forsåker ligger.
Troligen inte nu heller, håll bara
koll efter en jätteaffisch med texten ”En annan
sida av Mölndal” när du närmar dig
Göteborg så hittar du.
Om vepan är stor – en av de största som
satts upp i Västsverige – så gäller det sannerligen
även omvandlingen av Forsåker,
som är Mölndals absolut största exploateringsområde
för ny stadsbebyggelse. Dessutom
ett av de största i hela Västsverige.
– Många börjar nu förstå att det händer
saker här i Forsåker. För mig personligen är
det början på en otroligt spännande resa med
den möjlighet jag har att få vara delaktig i
hela den fortsatta processen, säger Anders
Ohlsson, vd för MölnDala Fastighets AB.

När stadsdelen med sitt utmärkta kommunikationsläge
alldeles intill Mölndals
station står helt klar framåt 2030 kommer
uppemot 12 000 personer att bo och arbeta
här. Kontorshusen placeras som bullerdämpare
närmast motorvägen. Längre in i stadsdelen
kommer bostadskvarteren att få samma
gatustruktur och skala som Mölndals
innerstad på andra sidan bron.
– Det blir en fantastiskt spännande stadsmiljö
där ny bebyggelse, både bostäder,
handel och kontorsbyggnader möter gamla
fabriksmiljöer i en unik mix.
Vissa kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader
kommer alltså att bevaras och rustas
upp med ett helt nytt innehåll. Totalt cirka
30 000 kvm, varav de finaste delarna kommer
att utgöra Forsåkers framtida centrum.
Just nu pågår rivnings- och saneringsarbeten
samtidigt som byggnader som ska bevaras
förses med provisoriska tak. Nästa år
förväntas en första av minst tre detaljplaner
kunna påbörjas. Ambitionen är att byggstarta
på allvar 2018 med nya byggnader och ny
infrastruktur.

Under tiden ska miljödomar avkunnas
som gäller Mölndalsån, som ska tas fram i
dagen och därmed bidra till stadsdelens attraktionskraft
och trivsel.
– Jag ser Forsåker som ett helt unikt case.
Med vårt fokus på hållbarhet och tillgänglighet,
bland annat i fråga om kommunikationer,
ligger vi helt rätt i tiden. Lägg till närheten till
både natur och övrigt stadsliv i Mölndal och
Göteborg. Här finns alla förutsättningar att
skapa något som verkligen bidrar hela regionens
attraktionskraft, avslutar Anders Ohlsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Emmy Jonsson