Första byggloven för Tullholmsviken klara

0
197

 

TullholmsvikenKarlstad får en egen sjöstad
invid Vänerns strand. Med
sina 700 nya lägenheter är nya
bostadsområdet
Kanoten den
största byggsatsningen Karlstad
någonsin har gjort. Först ut är
Skanska med 40 lägenheter i
Tullholmsviken.
Det kommer att kännas som att
kontinenten kommer lite närmare,
säger stadsbyggnadsarkitekt
Ossman Sharif.
Utformningen av hus, grönområden
och dagvattenhantering
är inspirerad av andra nya
sjönära stadsdelar som Hammarby Sjöstad
och Liljeholmskajen i Stockholm, BO01 i
Malmö och Aker Brygge i Oslo.
– Det finns många fler inspirerande exempel
både internationellt och nationellt
som vi tittat på. Bland annat blir det en kaj
längs med hela vattenlinjen, säger Ossman
Sharif.
Framförallt är det viktigt att bygga en
stadsdel där människor både bor och arbetar.
Det gör att det blir en plats där
människor vistas dygnet runt, en blandstad
som ger en levande stadsdel.
– Redan nu har vi 2 000 arbetsplatser i
området för Kanoten, så den delen är redan
uppfylld. Det som tillkommer nu är
bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan
och ett utbyggt system för dagvattenhantering
i form av minikanaler,
säger Ossman Sharif.

Karlstads kommun har arbetat med planläggningen
för området i fyra år. Inför varje
nytt projekt görs en omfattande utredning
och analys av bland annat utformningen,
gestaltningen, markförhållanden,
hälsa och säkerhet och så vidare. Hur hög
exploateringsgrad ska husen få? Hur ska
förhållandet mellan grönområden och boendeområden
planeras? Hur ska man göra
för att kunna nå effekten av en stadsdel
som lever dygnet runt?
I samband med planläggningen av Kanoten
har speciellt husens höjd varit uppe
till diskussion.
– Vi är medvetna om att Karlstads silhuett
till viss del förändras med nya höga
hus. Och kanske är det oundvikligt i en
stad som expanderar och utvecklas.
– Vi har kommit fram till att det ska få
byggas höga hus på vissa delar av området
som har bedömts vara lämpliga, säger
Ossman Sharif.
– Det gäller till exempel tolv våningar
i anslutning till den planerade torgytan
mitt i området, tio våningar längs kajpromenaden
för att markera den planerade
kajpromenaden och ett fjorton våningars
höghus längs Hammaröleden.
Kyrktornet har diskuterats som ett riktmärke
i Karlstad.
– Enligt den godkända förtätningsstudien
2009 bör planering av nya höghus respektera
kyrktornet som orienteringspunkt.

Detaljplan för Kanoten är fastställd. Det
enda som återstår är att byggherrarna ska
ansöka om bygglov.
Nyligen fick Skanska bygglov för 40 lägenheter
och PEAB står på tur med bygglovansökan
för cirka 100 lägenheter längs
hamninloppet.
– Allt kommer inte att bli färdigt på en
gång, utan bygget kommer att pågå i
etapper. Hela Kanoten kommer inte att
vara färdig förrän om kanske tio till femton
år, säger Ossman Sharif.

Text: Cecilie Östby
Illustrationer: Karlstads kommun