Fortet blir K43 när Stenvalvet bygger Eskilstunas modernaste lokaler

0
342

Fortet blir K43. Fastighetsbolaget
Stenvalvet har stora planer för
fastigheten.
– Idag är det ett ganska slutet
kvarter, ett typiskt myndighetshus
från 80-talet. Det vill vi ändra
på genom att öppna kvarteret
och göra det mer tillgängligt, säger
Tobias Kölborg, Stenvalvets
Regionchef Mälardalen.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen
i Sverige inom ägande, förvaltning
och utveckling av samhällsfastigheter.
Totalt har bolaget ett
hundratal fastigheter med en yta på över
590 000 kvadratmeter till ett sammanlagt
marknadsvärde på närmare tio miljarder
kronor.
I Eskilstuna äger Stenvalvet kvarteret
Vägbrytaren, ”Fortet” i folkmun, där
bland annat Fortifikationsverket och
Energimarknadsinspektionen sitter,
Vapnet på Tullgatan där bland annat
Trafikverket finns och Vörten där
Tingsrätten och Skatteverket huserar.
Dessa tegelkolosser är stora, mörka och
tämligen slutna, med gångar i fyrkant
runt mitten av huset och små enskilda arbetsrum
längs korridorerna. Dessa fastigheter
är alla barn av sin tid med företrädesvis
staten, kommunen och landstinget
som hyresgäster. Det var så tjänstemännen
satt på den tiden.
– Byggkvalitén finns där, det är gedigna
fastigheter, men idag vill de som har
kontorsjobb sitta ljusare och öppnare, säger
Tobias Kölborg. Och vi som fastighetsägare
måste naturligtvis lösa den
knuten och skapa moderna och betydligt
mer flexibla arbetsplatser.
– Utmaningen är att göra det i befintliga
byggnader. Miljömässigt vore det
förkastligt att riva.

När Stenvalvet nu planerar för Vägbrytarens
framtid är det inte bara det nya
namnet K43 man hoppas ska präntas in
och ersätta det gamla, även entréerna ska
få nytt ansikte.
– De nya entréerna möjliggör att fler
hittar in och upptäcker insidan av K43.
Här kommer det att finnas service som
till exempel restaurang med serveringsyta
på innergården samt ett café. Faktum är
att vi idag har två utegårdar på insidan
och lägger nu glastak över den ena, säger
Tobias Kölborg.
– Vi har en ständigt pågående dialog
med våra hyresgäster för vi vill kunna
stödja dem och erbjuda lokaler som är de
rätta för alla som har sina verksamheter
här. Ett hus med liv och rörelse blir också
livfullt och attraktivt i sig.
På markplanet möjliggör Stenvalvet för
större mötesrum och konferenser. De vill
även utöka antalet sittplatser för restaurangverksamhet
och utveckla ett modernt
restaurangkoncept, som kan attrahera betydligt
fler lunchgäster än man har idag.
– Vi ligger ju verkligen centralt här och
staden växer dessutom västerut åt det här
hållet. Vi vill helt enkelt förvandla K43
till Eskilstunas modernaste kontorslokaler.

Att Stenvalvet själva har ett regionkontor
här säger en del om ambitionen.
Tvärs över gatan sitter Trafikverket i
det andra av 60- och 70-talshusen som
Stenvalvet äger och förvaltar. Här anpassades
5 000 kvadratmeter totalt mellan
juni 2015 och 2017. Omkring 3 000 kvadratmeter
till Trafikverket och övriga hyresgäster
bland annat CSN, Statens servicecenter
och Växa Sverige. Trafikverket
hade ett förändrat lokalbehov och
Stenvalvet arbetade tillsammans med
dem fram en kontorslösning som innebar
ett modernt och mer effektivt kontor.
Ytorna ställdes om till aktivitetsbaserade
arbetsplatser till Trafikverket.
Framtidsplanerna för den tredje fastigheten,
med Tingsrätten och
Skatteverket
som ligger mitt i
centrala Eskilstuna, innehåller
tankar på ett ”omsorgskvarter”
som t.ex. kan inrymma
boende för äldre, vårdcentral
och samlingslokaler.
– Eskilstuna är en pragmatisk
kommun, och vi är
med som en aktiv part i de
stora förändringarna av stadens
centrala delar, säger Tobias
Kölborg.