Framtidens Sörse: Från miljon program till Varbergs bästa läge

0
354

VARBERG ÄR INNE i en expansiv utvecklingsperiod, med bland
annat dubbelspår som ger snabbare tågförbindelser
med Göteborg
och Öresundsregionen. Efterfrågan på bostäder kommer därmed
att öka ytterligare,
och här har Varbergs Bostad som kommunalt
fastighetsbolag en nyckelroll och ett ansvar.

-Vi delar Kommunens vision om att Varberg
ska vara Västkustens kreativa mittpunkt, säger
Dzejna Seta, marknadschef på Varbergs
Bostad. Men för att detta ska lyckas behöver
vi ge fler möjlighet att bosätta sig här. Det kan
vi göra genom att bygga nytt, och förtäta redan
befintliga bostadsområden. Därför planerar
Varbergs Bostad att bygga över tusen
nya lägenheter de kommande tio åren. Under
2017 satte vi spaden i jorden för vårt största
byggprojekt i modern tid. Det handlar om
Sörse – ett så kallat miljonprogramsområde,
som nu utvecklas till en helt ny stadsdel i ett
av Varbergs bästa lägen.
Enligt många är Sörse en riktig
pärla med 915 lägenheter i en fantastisk
omgivning, nära hav och
natur. Påskbergsskogen ligger alldeles
intill och en bit bort skymtar
Apelvikens stränder. Här har
man även nära till butiker, skolor
och bra kommunikationer.
– Den äldre delen av området
byggdes på 1960-talet, berättar
Dzejna Seta. Men det är inget
klassiskt miljonprogramsområde
med tättbyggda höga hus. Sörse
präglas av låga flervåningshus
med stora lummiga grönytor
mellan husen.

Nu är det alltså dags för fler att få
uppleva denna fina boendemiljö.
Den nya stadsdelen byggs i tre etapper:
Sörseäng, Västra Sörse och
Södra Sörse. 2013 stod den första
etappen klar för inflyttning – i två
nya hus med 48 lägenheter. Vid alla
nybyggnationer på Sörse används miljövänlig
och energibesparande byggteknik.
De två nya husen på Sörseäng har bra
energivärden, och har byggts med så kallad
passivhusteknik, som ger stora miljöbesparingar.
Dessutom
används miljövänliga material
som är granskade genom Byggvarubedömningen,
och med det undviks material
som kan innehålla exempelvis
hormonstörande kemikalier.
– I etapp två, Västra Sörse, planeras
224 lägenheter. Det är detta
stora projekt vi nu har startat, och
som kommer att bli en helt ny entré
till Varberg, säger Dzejna Seta.

Det aktuella området ligger mellan
Sörse, Apelvikshöjd och Söderhöjd.
Det blir elva nya hus som ska
smälta in i den nuvarande bebyggelsen.
Men de får ändå en egen
karaktär genom att de byggs i
olika höjder och varierande taklutningar.
Lägenheterna
blir i en
blandning av ettor, tvåor, treor
och fyror. Allt beräknas vara färdigställt
om fem år. De första lägenheterna
på Västra Sörse planeras stå
inflyttningsklara redan i maj 2019.
– Etapp tre i utbyggnaden av den
nya stadsdelen – Södra Sörse – omfattar
cirka 300 nya lägenheter på
området mot Breared. Men byggstart
här ligger ytterligare några år
fram i tiden, eftersom detaljplanen
ännu inte är klar, säger Dzejna.