Full fart mot smart och miljövänlig skadedjursbekämpning

0
240

AnticimexHåll utkik efter Anticimex vita cykel med en låda där fram. Det kan
nämligen vara en av företagets tekniker som är ute på uppdrag för
att bekämpa skadedjur – miljövänligt och smärtfritt.

Anticimex-cykeln fanns med när
företaget startade sin verksamhet i
Halmstad. Det var 1947 som en av de
anställda i Växjö, Julle Wågnert, fick
uppdraget att starta upp verksamheten i
Halmstad. Utryckningarna till kunderna
gjordes med cykel. Och det är lite i
den miljövänliga traditionen som Anticimex
nu gärna syns på stan – även om
kundbesöken även sker per bil.
– Många av cykelutryckningarna
vid den här tiden på året handlar om
att bekämpa myror och getingar, säger
Niklas Holmberg på Anticimex
kontor i Halmstad. Och det fungerar
riktigt bra med cykel om det inte är
för långt mellan kunderna.
AnticimexMen det har det ju hänt en del sedan
Julle Wågnert startade verksamheten
i Halmstad.
– Vi är numera ett internationellt
serviceföretag som arbetar med allt
från skadedjursbekämpning till överlåtelsebesiktningar,
avfuktning, matsäkerhet,
och brandskydd. All den här
servicen kan vi leverera även härifrån
Halmstad, säger Niklas Holmberg.

I höstas blev Anticimex nominerat
till Halmstads miljöpris, även om det
inte var cykelkonceptet som juryn
tänkte på – utan snarare hur Anticimex
arbetar med att bekämpa skadedjur.
I samband med skärpta lagar när det
gäller användning av biocider måste
Anticimex ändra sitt sätt att arbeta.
Till exempel är det inte tillåtet att sanera
förebyggande mot råttor och
möss med bekämpningsmedel.
– Vi arbetar alltmer med smarta digitala
och mekaniska fällor för att i
viss mån kunna ersätta bekämpningsmedel,
säger Halmstadskontorets
platschef David Säfström. Vi har utvecklat
en rad olika system, där vår
SMARTBOX är ett exempel: Först
gör vi en grundlig riskbedömning av
kundens verksamhet, vilken ofta
handlar om livsmedelsproduktion.
Strategiska platser identifieras där
boxarna sedan placeras ut. När gnagaren
går in i fällan registreras dess
kroppsvärme av sensorer. Fällan aktiveras
och gnagaren avlivas snabbt
och smärtfritt med en elektrisk stöt –
en intelligent och effektiv kontroll av
gnagare i känsliga områden.