Grafisk utbildning med spets

0
157

Grafisk formgivningSkolverket har beviljat
Järfälla gymnasium att inom
det Estetiska programmet
starta en riksrekryterande
spetsutbildning, den enda i
landet, för illustration och
grafisk formgivning.

Järfälla gymnasium har totalt
17 gymnasieprogram, både
högskole- och yrkesförberedande
program. Ett program som just nu
sticker ut lite extra är det estetiska
programmet som beviljats spetsutbildning
och därmed riksintag för
illustration och grafisk formgivning
– den enda i landet.
Antagning skedde under hösten
2016 med utbildningsstart nu till hösten.
Samtidigt utökas skolans samarbete
med verksamma illustratörer,
Konst fack och Mälardalens högskola.
– Vi är naturligtvis väldigt glada
och stolta. Det här visar på ett stort
förtroende från Skolverket, ett bevis
både på den kvalitet vi redan har
och inte minst att vi tänkt rätt kring
utbildningens upplägg, säger bildläraren
Mia Forsberg.

Även om riksintag är en nyhet är
estetisk utbildning med den här inriktningen
långt ifrån ny, betonar
hon. Bild och formgivning har funnits
med i skolans utbildningsutbud
sedan 90-talet, men nu med en tydligare
specialisering. Det handlar
grundläggande om att få fram duktiga
illustratörer och formgivare. Här
finns ett jättebehov.
– Vi lever bokstavligen i en värld
av bilder. Vi ser bilder överallt, hela
tiden. Bildbearbetning och formgivning
ökar explosionsartat. Allt kommuniceras
med bilder. Så vi ligger
helt rätt i tiden, menar Mia Forsberg.
Det befintliga samarbetet med
Konstfack och Mälardalens högskola
kommer nu att utökas för studiebesök,
kursutbyten och elevutbyte.
– Tanken är att eleverna ska inspireras
till att gå vidare med behörighet
till såväl allmänna universitetsoch
högskolestudier som specialicerade,
säger Mia Forsberg.
Att eleverna trivs redan idag råder
det ingen tvekan om. Varje år genomför
Gymnasieintagningen i
Stockholms län kvalitetsenkäter
med frågor om bland annat trivsel
och utbildning. De två senaste åren
har Järfälla gymnasiums estetiska
program fått länets högst snittvärde.