Hallå där …… Kenneth Gyllensting

0
155

 

Du har ju varitKenneth Gyllensting
engagerad i Sveriges
Ekokommuner
sedan 1992,
faktiskt ett par år
innan föreningen
grundades. Sedan
2009 är du
föreningens nationella samordnare
på ekokommunerna kansli vid Kommunledningsförvaltningen
i Karlskrona.
Efter så många år, vad är det
som håller ditt engagemang inom
Sekom vid liv?
– Jag insåg snabbt vilka möjligheter
det finns att åstadkomma förändring
först på lokal nivå för att sedan påverka
uppåt i systemet. Att på det här
sättet samarbeta, och hjälpas åt över
kommungränserna och över hela landet
ger enormt mycket energi, både
personligen och i arbetet. På lokal nivå
är det så mycket enklare än på riksplanet
att göra verkstad av saker och
ting. Under åren 1995 till 1999 arbetade
jag som miljörådgivare i Europaparlamentet
och då blev det ännu tydligare
för mig att det är på den lokala nivån
man har möjlighet att gå före och visa
vägen.
Ekokommunerna har ju, som vi kan
läsa om på annan plats i tidningen,
verkligen gjort skillnad. Vad ser du
som ert viktigaste bidrag i miljöarbetet?
– Det är så mycket bra som hänt genom
åren att det är svårt att plocka
ut något specifikt. Men kanske vår
viktigaste insats har varit att bidra till
att sprida miljöarbetet brett hos medlemmarna.
Alla olika delar i kommunerna
inser nu betydelsen av hållbar
utveckling, så var det verkligen inte
för 25 år sedan. På det lokala planet
drog arbetet igång 1992 med Agenda21,
och bildandet av Sekom 1995 satte ytterligare
fart på det. Jag hann vara
med om det grundande mötet innan
jag flyttade till Bryssel.
När du tittar framåt, vad ser du då?
– Nästa steg i utvecklingen är att få
till en utvecklad arbetsmodell för hur
våra medlemmar kan arbeta strategiskt
med hållbarhet, så att man
alltid ligger i framkant. Det pågående
samarbetsprojektet med forskarna
vid Blekinge Tekniska Högskola kring
Hållbarhetsprinciperna* (se sidan 11)
tror jag mycket på. När det systematiska
arbetssättet är på plats kommer
vi att lägga in en växel till!
*www.sekom.se