HÄR GES BYGGLOV ÖVER DISK

0
295

Ingegerd Persson

Det går undan att få bygglov i Halmstads kommun. För enklare ärenden fi nns en drop in-tid, då de som söker bygglov är välkomna att träffa handläggarna på Rådhuset. Beslut ges senare samma dag eller dagen efter.

Enligt lagen måste kommuner besluta om bygglov inom 10 veckor och Halmstads kommun klarar arbetet på mindre än halva tiden. Här är den genomsnittliga handläggningstiden bara 30 dagar. Dessutom finns möjlighet att få bygglov över disk – få sitt ärende behandlat direkt.
– Att ge bygglov över disk är ett sätt att förbättra servicen till medborgarna. De kan komma in med sitt ärende på förmiddagen och hämta sitt besked på eftermiddagen, säger Ingegerd Persson som är tillförordnad bygglovschef på Byggnadskontoret, Halmstads kommun.
Bygglov över disk fungerar utmärkt för enkla ärenden, till exempel när någon vill bygga en carport, måla huset i en annan färg, eller sätta in ett ytterligare fönster. På kommunens hemsida finns information om vad som krävs för att ansökan ska kunna behandlas som ett bygglov över disk.

– Fackmannamässiga ritningar är ett krav, men det är också bra om man tar med sig foton av hur det ser ut idag. Eftersom det blir en personlig dialog kan eventuella oklarheter redas ut direkt, vilket spar tid för alla, säger Ingegerd Persson.
Hittills har drop in-tiden legat på fredagsförmiddagar, men den ska nu flyttas till en kvällstid för att bli tillgänglig för fler. Platsen blir dock densamma; Bygglovsavdelningen på våning 1 i Rådhuset.
En annan smidig service är att det går att söka bygglov med e-legitimation via kommunens hemsida. – Då skickar man in sina handlingar i pdf-format och får ett sms så fort något sker i ärendet. På så sätt får man full koll på hanteringen, säger Ingegerd Persson.

Foto: Patrik Leonardsson