Här lyssnar vi först och beslutar sedan

0
350

ÖversiktsplanI Mölndal pågår just nu arbetet
med att ta fram en ny
översiktsplan. Dialogen med
medborgarna är avgörande
fråga, menar översiktsplaneraren
Elisabet Börlin.

Den nuvarande översiktsplanen är från
2006 och är inte aktuell i alla avseenden.
Hösten förra året påbörjades därför arbetet
med att ta fram en ny med sikte mot
2022 och framåt.
– Vi behöver sätta en ny långsiktig
plan som utgår från visionen om att
Mölndals stad ska växa med 1,5 procent
per år.
Under hösten har Elisabet Börlin och
hennes kollegor vid fyra olika tillfällen
varit ute på olika platser i Mölndal och
träffat medborgarna. Syftet är att få en
uppfattning om hur Mölndalsborna ser på
sin kommun och dess framtid.
– Vi hade öppna hus då vi ställde ut tält
med fysiska kartor där allmänheten kunde
besöka oss kommunrepresentanter och
politiker. Totalt mötte vi över 400 personer,
fick 750 synpunkter i tälten och 400
digitala svar. På det stora hela var det
otroligt positiva möten med bra dialog
och många intressanta synpunkter, berättar
Elisabet Börlin.
Varför är det viktigt med dialogarbete?
– I grund och botten är det en demokratisk
fråga. Dialogen ska ge ökat inflytande
och är ett sätt att skapa både samhörighet
och gemensamt ansvar för
Mölndals utveckling och långsiktiga planeringsarbete.
Vilka åsikter kom fram?
– Oj, alla möjliga åsikter, många olika
vinklar och synsätt, vilket också gör dialogarbetet
lärorikt. Man vill att det ska
finnas en vårdcentral, affärer, kollektivtrafiken
ska fungera och fler bostäder
byggas.
Just nu sammanställs alla idéer, synpunkter
och tankar. Nästa steg är att översiktsplanen
under våren ställs ut på samråd.
Målet är att den ska antas innan nästa
valrörelse.
– Det här lyckade dialogarbetet kommer
vi nu att utveckla vidare och ta in i
fler projekt, säger Elisabet Börlin och avslutar
med att tipsa om ”Tyck om Mölndal
– medborgardialogen om vår översiktsplan
2016” – ett YouTube-klipp om medborgardialogen.