Heltäckande IT-system för hela vården

0
208

Med en växande och åldrande
befolkning där antalet multisjuka
blir fler och fler, ökar också
behovet och efterfrågan av effektiv
och nära sjukvård. Här
spelar olika typer av digitala
lösningar en allt viktigare roll.

– För att klara den här utvecklingen
måste vården digitaliseras ytterligare.
Det tror jag nog alla inser, säger
Johanna Hultcrantz, produktchef på
företaget Cambio Healthcare Systems
som bland annat levererar journalsystemet
COSMIC.
– För att kunna leverera vård av god
kvalitet till fler, säger Johanna, krävs
bland annat att vi hittar
digitala lösningar och
nya arbetssätt som gör
att vården kan möta
alla människor utifrån deras individuella
förutsättningar och behov.
COSMIC är ett modernt och heltäckande
vårdinformationssystem för
all typ av hälso- och sjukvård, sammanhållet
i hela regioner. Systemet är
välkänt inom svensk sjukvård och
finns för närvarande inom åtta av landets
20 regioner. Däribland Region
Uppsala, där COSMIC sedan många
år tillbaka används som journalsystem
både på vårdcentraler och sjukhus.
Viktig information om patienten finns
därmed alltid lättillgänglig genom
hela vårdkedjan.
– På Cambio fokuserar vi mycket
på att utveckla lösningar som gör att
vården kan komma närmare patienten.
Bland annat kan invånare i
Uppsala möta sin läkare via videosamtal.
Till skillnad från nätläkartjänster
har vårdcentralerna direkt
tillgång till patientens journal, förtydligare
Johanna Hultkrantz.

Videomöten ger möjligheten att ha
fler möten, men skapar också mer tid
för verkliga möten, då det verkligen
behövs, betonar hon. Det är en stor
fördel för alla, både för den enskilde
patienten och för sjukvården. Patienten
kan dessutom själv gå in i systemet via
1177 och där läsa och kommentera sin
journal samt ändra kontaktuppgifter.

Johanna Hultcrantz berättar att
Cambios personal tillbringar mycket
tid ute i vården. På plats inhämtas gedigen
verklighetsbaserad förståelse
om användarna och deras behov.
– Vi vet att vårdpersonalen för att
kunna göra ett bra arbete behöver ett
bra stöd i sin vardag. Här vet vi att
COSMIC gör stor nytta. Men vi slår
oss inte till ro, tvärtom. Vi har därför
ett ständigt utbyte för att hela tiden
utveckla smartare, pålitligare och inte
minst mer användarvänliga lösningar.