HFAB fördubblar produktionen av hyreslägenheter

0
262

HFAB BorgenHALMSTAD VÄXER SNABBARE än vad prognoserna tidigare visat, vilket ökar
bostadsbristen.
Därför har HFAB beslutat att fördubbla sin produktion av bostäder till
1000 nya lägenheter inom en femårsperiod. Ambitionen är att bygga bostäder som
passar olika behov, och att sprida byggprojekten över hela kommunen. Här kan du läsa
mer om HFAB:s aktuella produktioner.

HFABI samband med renoveringar på Torsgatan och
på Klackerupsområdet, förtätar HFAB med ett
mindre antal nya lägenheter.
– Vi får plats med ett knappt tiotal nya vindslägenheter
per objekt i dessa centralt belägna områden,
säger Marie Thelander Dellhag, vd på HFAB.
Kvarteret Borgen med 179 nya lägenheter är
ett av HFAB:s riktigt stora byggprojekt. Området
ligger på Söder i de gamla skepparkvarteren, ett
stenkast från Halmstads centrum och i direkt anslutning
till Nissan. Kvarteret Borgen är en historisk
plats med det gamla slottet, Kronobränneriet
och Läkarvillan intill. Produktionen är nu i full
gång och man räknar med inflyttning under 2017
och 2018.
– Bostäderna byggs i etapper med totalt åtta
hus i tre till sex våningar samt inredd vindsvåning,
berättar Marie Thelander Dellhag. Det blir
varierande storlek på lägenheterna,
alla med balkong eller uteplats
– dessutom bygger vi
sex vindslägenheter med extra
hög kvalitet, bland annat
med gasolkamin. Intressant
är också att en del av husen
inrymmer flexlägenheter,
vilket innebär att man lätt kan variera lägenhetsstorleken
genom att flytta på väggar.
– Huskropparna är anpassade till den speciella
miljön där de flesta lägenheter har utsikt över
Nissan, och under husen blir det garage för de boende,
enligt Marie Dellhag.

Kvarteret Juristen är ett befintligt bostadsområde
från 50-talet som ligger i Halmstads centrum.
Här ska HFAB renovera och komplettera med
nyproduktion inom själva kvartersformationen,
och dessutom bygga lägenheter på vindarna. Totalt
48 lägenheter står klara för inflyttning i slutet
av 2017.
Vallås torg i östra Halmstad är ett stadsdelscentra
från 70-talet där HFAB planerar för 120 nya
lägenheter, med närhet till butiker, vårdcentral och
bibliotek. Det blir förtätningar i centrummiljön
med tonvikt på hållbarhet, och där lägenheterna
ska passa olika åldrar.
– Från HFAB har vi haft ett mycket fint samarbete
med samhällsbyggnadskontoret och fått fram
en detaljplan på mindre än ett år, säger Marie
Thelander Dellhag.
Vårhems området är ett av HFAB:s allra äldsta
bostadsområden med cirka 400 lägenheter byggda
på 50-talet.
– Vi har rivit bort en gammal panncentral på vars
plats vi kommer att bygga ett punkthus i sju våningar,
med 35 lägenheter – alla lägenheterna kommer
att ha full tillgänglighet för funktionshindrade, vilket
det är brist på i området, berättar Marie Thelander
Dellhag. Inflyttning beräknas till 2018.

Nissastrand är bostadsområdet på Gamletullsområdet
utmed Nissans östra strand, centralt i
Halmstad. Här har HFAB en byggrätt där man
ska producera cirka 200 lägenheter, som kan vara
klara i början på 2019.
– I anslutning till Nissastrand har vi också ett
mycket spännande projekt tillsammans med en
privat aktör. Det är ett gammalt gjuteriområde
som heter Lundgrens trädgårdar. Här planerar vi
gemensamt 300 nya bostäder, inklusive förskola.
De gamla husen på tomten rivs och marken ska
saneras innan vi kan söka bygglov, säger Marie
Thelander Dellhag, som påpekar att HFAB även
runt om i de växande tätorterna letar byggrätter
för att kunna producera så många nya hyresrätter
som möjligt.