Hon är Flemingsbergs röst i medborgardialogen

0
294

Att lyssna till de önskemål, förslag och
undringar som invånarna i ett bostadsområde
har är en väsentlig del av demokratin.
Dialog med medborgarna skapar större
möjligheter att fatta rätt beslut. 23-åriga
Dina-Maria Jerari brinner för just det.

Dina-Maria är uppväxt i Flemingsberg.
Hon är väl förtrogen med
området. Det var här hon lekte i
sandlådan. Gick på dagis. Det var här hon
hängde med sina kompisar efter skolan
som tonåring.
Mamma och pappa har sitt ursprung i
Marocko och Tunisien och träffades i Flemingsberg,
men farfar var här först.
– För mig var Flemingsberg ett tryggt område.
Föräldrarna hade varandras telefonnummer
och hade koll, säger Dina-Maria.
– Det var först när jag kom till gymnasiet
i Huddinge som det blev en kulturkrock
och jag plötsligt blev ”förortsbrud”!
Jag kände inte alls igen mig i den beskrivningen,
men det var då jag egentligen såg
segregationen för första gången.
Efter gymnasiet började Dina-Maria på
Stockholms universitet för att läsa nationalekonomi
och statsvetenskap. Hon pendlade
in till stan, men bodde kvar hos föräldrarna
i Flemingsberg.
En dag medverkade hon i lokaltidningen
Södra Sidan tillsammans med två barndomskompisar
för att prata om Flemingsberg
som plötsligt var fyllt av stora byggkranar.
Hela området hade blivit som en
byggarbetsplats men Dina-Maria och vänner
var kritiska.
– Det finns hundratals sidor med planer
för den fysiska delen. Detaljer hur det ska
se ut. Men det finns inget om det sociala.
Hur det nya inte ska slå ut ut det gamla.
Det handlar om en ömsesidig integration.
Det måste finnas plats för alla, sade de.
Högskola, forskning och medicinteknik
på ena sidan, miljonprogrammet på
den andra. Hur möts de två världarna?
Var finns planen för den sociala hållbarheten?
Hur får man med sig invånarna?
– Det saknas naturliga kopplingar mellan
de två sidorna. Varken studenterna
eller invånarna sätter sin fot på ”andra sidan”.
Det finns inga utbyten, menar Dina-
Maria.
Dina-Maria och hennes vänner satte
fingret på en öm punkt. De kanske inte
hade alla svaren, men de kände sina kvarter
väl.
Samhällsplanerarna i kommunen fick
syn på artikeln och tog kontakt med Dina
Maria. Vill du hjälpa oss med medborgardialogen?
Dina-Maria fick uppdraget som praktik
i sin utbildning.
En av demokratins grundpelare är upplysta
medborgare och Huddinge kommun
har under tre år ordnat ”Demokratidagar”
då uppåt 3 500 personer deltagit i ca 60–80
aktiviteter under en vecka i oktober. Syftet
är att ordna en mötesplats och skapa dialog
mellan förtroendevalda och invånare, föreningar,
högskola, föreningar, företagare,
bostadsbolag, kommunala verksamheter
med flera. Det långsiktiga målet är att stärka
det sociala kapitalet, öka förtroendet
människor emellan och mellan kommun
och invånare i Huddinge.
Medborgardialogen fanns med i Flemingsberg
som en naturlig del under demokratidagarna
och åsikterna om stadsdelens
nya framtid har i vinter sammanställts i en
rapport. Det handlar mycket om att skapa
naturliga kontaktytor mellan de olika världarna.
Gångstråk och cykelbanor ska naturligt
binda ihop området och dess invånare.
– Medborgardialogen handlar om att
nå fram till en social hållbarhet. Det är
viktigt att vi som bor här idag känner oss
delaktiga och känner ett ägandeskap i det
nya Flemingsberg. Det är en nyckel till att
lösa segregationen, säger Dina-Maria.
– Jag är stolt över mitt område, och jag
vill att andra unga ska känna på samma
sätt. Det man är stolt över tar man också
hand om.
Fotnot: Under våren planerar kommunen
att genomföra en medborgardialog del två i
Flemingsberg och då ytterligare diskutera
kommande utveckling i Flemingsbergs
centrala delar invid Flemingsbergs station.

Text: Anders Olow
Foto: Rosie Alm