HSB Bygger för framtiden

0
196

HattmakarenEnergismart och miljövänligt
– det är HSB Värmlands ledord
när de bygger nytt. HSB Värmland
har just nu två stora byggprojekt
på gång. Lägenheterna
i Haga och i Lillängshamnen
börjar ta form. Och i framtiden
är flera satsningar på gång.

I Haga byggs Hattmakaren.
Där ska det bli 65 lägenheter fördelat
på nio våningar. – Inflyttning
är i februari 2017 och samtliga
lägenheter är redan sålda, säger
Lars Boman, byggkonsult på HSB
Värmland. I Hattmakaren blir det
också en innergård med grillplats,
två cykelrum, en övernattningslägenhet
och ett hobbyrum. Högst
upp i fastigheten blir det en relaxavdelning
med bastu som samtligaHSB
lägenhetsinnehavare kan nyttja.
I Lillängshamnen byggs totalt 47
lägenheter i två byggnader. Läget
är det knappast fel på. Samtliga
lägenheter kommer ha inglasade
balkonger som vänder mot
Vänern. – Det blir en vidunderlig
utsikt, säger Lars. Bygget startade
vecka 45 och ska vara klart andra
kvartalet 2017.

Det är ett tydligt miljötänk i båda
nybyggena. De har fjärrvärme
och FTX-system där frånluften
återanvänds. – Det säkrar ett bra
inomhusklimat och vi får ner
uppvärmningskostnaderna. Både
Hattmakaren och Lillängshamnen
kommer att certifieras enligt
systemet Miljöbyggnad nivå silver,
vilket ställer högre krav än Boverkets
regler.

HSB Värmland kommer fortsätta
att bygga även i framtiden.
– Vi har som mål att alltid ha ett
projekt på gång. Närmast ligger
Hagagaragen. Där samarbetar
HSB Värmland med Lundbergs.
Just nu är de i början på planprocessen.
– Tanken är att vi delar
på projektet så det blir hälften
bostadsrätter och hälften hyresrätter,
avslutar Lars.