I medborgardialogen fick Albyborna säga sitt om sin framtida stadsdel

0
222

Hur kan Alby växa och utvecklas
till en attraktiv plats där många vill
bo och verka? I arbetet med att ta
fram Albys stadsbyggnadsidé
samlades kunskaper, erfarenheter
och åsikter in från boende, näringsidkare
och organisationer i
stadsdelen. Processen fick formen
av en medborgardialog, som gjordes
i två steg.

Den första dialogen genomfördes under
perioden maj till oktober 2011
med ett antal referensgrupper. Här
ville man ta reda på vad som är bra med
Alby och vad som fungerar – eller som
inte fungerar.
Den andra dialogomgången pågick
mellan 4 juni och 28 september 2012 där
boende, näringsidkare och politiker fick
möjlighet att samtala om det framtida
Alby.
Samlingsplatsen för medborgardialogen
var i grönsakshandlarens lokaler i
Alby centrum.
– Grönsakshandlaren flyttar ut under
sommaren och lokalerna inomhus rymmer
många människor, berättar Per-
Anders Framgård, som var ansvarig för
medborgardialogen från kommunen.
Dialogen byggdes upp i en strukturerad
process, en så kallad designdialog
som genomförs som en serie workshops
där man utbyter idéer, formulerar mål och
tar fram lösningar.
– Vi byggde en stor modell över Alby
som placerades i utställningslokalen,
dessutom hade vi delstudier i form av
skisser som visades, berättar Per-Anders
Framgård. De som kom till dialogen fick
sätta ut en punkt i modellen för att markera
var de bodde. På så vis kunde man
känna sig mer delaktig.

Albyborna som besökte lokalen uppmuntrades
att delta i workshops, skriva
ner sina synpunkter och diskutera med
andra boende. Men även förskolor,
grundskolor och föreningar deltog. På
kvällarna kom många av barnens föräldrar
och deltog i workshops.
– Vi fick en mycket bra bild av vad
människorna tyckte i Alby, säger Per-
Anders Fram gård. Särskilt tacksamt kanske
för att de som bor i Alby generellt
tycker att det är dags att det händer något
i deras stadsdel. Det serverades mat och
blev något av en folkfest med allvarligt
syfte. De flesta kände att kommunen
verkligen tog hänsyn till olika förslag –
alltså inte bara ”ett demokratiskt spel för
galleriet”.
Totalt besöktes lokalen av 2 000 personer
med nio workshops som engagerade
cirka 250 deltagare.
Ett konkret resultat av medborgardialogen
var den folkhälsopark som anlades och
var ett förslag från några yngre tjejer, läs
mer om folkhälsoparken på sidan 22.

Text: Anders Post
Foto: Anja Callius