INNERSTADEN 2030 PLANERINGEN ÄR NU IGÅNG

0
261

Karin Åkerblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med att skapa en attraktiv stadskärna fortsätter. Hur ska den utvecklas och förbättras fram till 2030? Ja det är frågan kommunen ställer sig i arbetet med en ”innerstadsstrategi” som just påbörjats.

Stadsförnyelsen är en ständigt pågående process. Vi vill formulera en vision och ta fram en strategi hur innerstaden kan utvecklas och skulle kunna se ut i framtiden. Den ska sedan vara till hjälp för framtida projekt och fysisk planering, säger Karin Åkerblom, processledare för stadsutveckling på Uppsala kommun.
Det är bara att konstatera, Uppsalas stadskärna har de senaste 5-10 åren genomgått en stor förändring. Tagit moderna storstadskliv och upplevs nog av väldigt många Uppsalabor som mer attraktiv än någonsin.
– Vi är så klart stolta och glada över hur stadskärnan har utvecklats. Inte minst är det inspirerande med Uppsalabornas positiva feedback. Men vi slår oss inte till ro. Vi vill göra stan ännu bättre, säger Karin Åkerblom.
Själv har hon arbetat inom Uppsala kommun sedan 1994. Om det är någon som kan innerstadens förvandlingsresa och sett den på nära håll så är det alltså hon. – Det har hänt så otroligt mycket på kort tid. Med Resecentrum har vi fått lite av en ny och bredare stad. Idag känns det nästan ofattbart att det för bara några år sedan gick bussar på Dragarbrunnsgatan.

Men det är inte bara stora åtgärder det handlar om. Årummet har lyfts enormt utan stora ingrepp. Men nu är det alltså fokus på framtiden. Och grundtanken i det just igångsatta arbetet med en innerstadsstrategi är att landa i den centrumutveckling som varit och ta sikte mot nästa. Horisontåret är 2030.
– När Uppsala växer gäller det att i ett tidigt skede vara tydliga med vad vi vill och peka på idéer och möjligheter för den fortsatta utvecklingen. Målet är att ge plats för fler invånare i ett växande och hållbart stadsrum.

Om ett år ska strategiarbetet landa i en handlingsplan som kopplas till kommunens översiktsplan. Under processen kommer fastighetsägare, samarbetspartners och inte minst Uppsalaborna att bjudas in till olika former av samtal, möten och diskussionsforum.
– Ett centrum är stadens hjärta, motor och ansikte utåt, därför är det jätteviktigt att innerstadsstrategin tas fram i bred dialog tillsammans med dem som lever och verkar i staden, betonar Karin Åkerblom. Ett ledord i strategiarbetet är helhetssyn. Några aktuella frågeställningar att diskutera är bland annat hur gator och torg kan utvecklas, hur parker kan förädlas, hur kollektivtrafiken kan bli bättre och hur biltrafikens framtid kan se ut.
– Vi vill sätta fingret på vilka kvaliteter vi har och hur vi kan få fler att uppskatta den centrala staden. Här är medborgarnas åsikter avgörande. Vi vet att det finns många åsikter om stadens utveckling. Och vi vill gärna få in synpunkter, signaler och idéer om vilken stad Uppsalaborna vill ha, avslutar Karin Åkerblom.

Om innerstadsstrategin:

  • Är ett särskilt uppdrag i den kommunala översiktsplanen som kommer att följas av en handlingsplan.
  • Ska på visionsnivå visa hur innerstaden kan utvecklas framtill 2030.
  • Startar med medborgardialog.
  • Planeras bli klar samtidigt som den nya översiktsplanen.

Aktuella stadsförnyelseprojekt i Uppsala: 

  • Sista etappen av Dragarbrunnsgatans omvandling. Det handlar om Åhlénshusets om- och fasadombyggnad. Klart slutet av 2015.
  • 2012 utlystes en arkitekttävling för Forumtorget. Förverkligas när Åhlénshuset står klart, då får Uppsala en långsoffa mitt i stan.
  • Stråket Vaksalagatan/ Drottninggatan ska bli en ”paradgata”. Ny belysning på sträckan Carolina Rediviva – Nybron byggs i höst.
  • Fyristorg. Ambitionen är att skapa förutsättningar för handel, trafikföring och mötesplatser för människor. Södra Åstråket, mellan Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Se sidan 22 för mer information.