Internationella Engelska Skolan Karlstad

0
195

Engelska skolanMrs. Barbara Bergström startade den första
skolan i Stockholm 1993. Nu har vi 29 skolor i
koncernen och på vår skola i Karlstad studerar idag
760 elever och vi har 70 medarbetare.
Vi erbjuder en engelskspråkig och därmed en
internationell skolkultur där hälften av undervisningen
sker på engelska. Undervisningen sker i lugn och trygg
miljö och vi uppmuntrar till engagerade studieinsatser.
Våra elever ges, inom ramen för sin egen akademiska
potential, möjligheten att nå så långt de kan.

Vi ger våra elever en utbildning så att de verkligen
anses behärska det engelska språket. Den undervisning
som sker på engelska bedrivs av behöriga
lärare från engelskspråkiga länder.
Vi erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö i vilken
lärare undervisar och elever lär. Vi tror att ordning,
struktur och trygghet, liksom tydliga regler, är nödvändiga
förutsättningar för aktivt lärande. Vi tror på elevernas
insatser och har sunt höga förväntningar på dem.

Medarbetarna i organisationen – deras övertygelse,
inspirationsförmåga och känsla av mening
– är absolut avgörande för vår skolas framgång.
Vi har en synlig och engagerad rektor med därtill
hörande ledning som samlar sina kollegor kring
starka övertygelser om utbildning samt har elevernas
behov i centrum.
www.karlstad.engelska.se