Järfälla 2030 En regional stadskärna

0
220

Nya stadsmljöerI den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2010 – är Jakobsberg-Barkarby
utpekad som en av åtta regionala stadskärnor. Järfälla kommun har antagit utmaningen att skapa
en tät, sammanhängande och upplevelserik stadsmiljö med fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser
och en bättre kollektivtrafik. Det arbetet pågår med full kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Per-Åke Hultberg

Illustration: Tovatt architects and planners ab