Järfälla har visat att man vågar

0
190

Johan LinusByggföretaget Åke Sundvall
var med redan från starten
2007 och har sedan varit engagerade
i den fortsatta utvecklingen
av Barkarby staden.

Det började med ett antal bostadsrätter
på gamla
Flottiljområdet. Då var det fortfarande
flygplan i farten ute på fältet.
– Vi såg potentialen. Här kommer
det att byggas massor av bostäder och
då vill vi vara med. Och på den vägen
är det, säger Johan Lins, vvd och
Affärsområdeschef Projektutveckling
på byggföretaget Åke Sundvall.
Han berättar att det var några
byggherrar som tillsammans med
Järfälla kommun arbetade fram den
första detaljplanen. Mycket handlade
om att skapa varumärket
”Barkarbystaden”, som en attraktiv
plats för boende och en viktig del av
Stockholmsregionens framtid.
– Det var ett intensivt arbete med
att rita, planera och diskutera om
precis allt, arkitektur, rummet mellan
husen, grönytor, parkering, kollektivtrafik
och så vidare, minns
Johan Lins och påpekar att hållbarhetsaspekten
fanns som en grundförutsättning
redan från början. Det
som sedan dess är ett starkt signum
för hela stadsdelen.
– Vi gillar att samarbeta i stora
projekt och jag är övertygad om att
vi får den ”bästa staden” när den arbetas
fram på det här sättet, med
kommunen som drivande motor.
Det gäller att vara flexibel och se vad
som är bäst för respektive plats. Det
gör att vi som byggare måste anpassa
våra projekt. Då fungerar det inte
att komma med standardkoncept.
Det blir istället unika projekt framtagna
för den unika platsen.

Det som gör att det har fungerat så
bra, menar Johan Lins, är att Järfälla
kommun drivit varumärket
”Barkarbystaden” så starkt och målmedvetet.
Att de aldrig tvekat om att
det ska bli en stad.
– Man måste få människor att tro
på idén. När man sticker ut hakan
tar man naturligtvis en risk. Man
måste våga. Besluten om tunnelbana
och en ny pendeltågsstation blev
det stora kvittot på ett mycket lyckat
arbete att kommunicera Barkarbystaden.
Budskapet hade nått fram,
säger Johan Lins, som ser fram emot
fler spännande samarbeten.