Järfällas nya simhall växer fram

0
551

Järfällas nya simhallDen nya simhallen i Järfälla invigs under
våren 2018 och blir en av landets största.
En hållbar byggnad med generösa friskvårdsytor
och fyra gånger så mycket
vattenyta som den befintliga simhallen
ska tillgodose kommuninvånarnas behov
av aktivitet och avkoppling.

Fakta Järfällas nya simhallNär beslut om en ny simhall togs valde kommunen
att genomföra projektet med hjälp av
en privat aktör. Uppdraget gick till Tagehus. Ett
liknande upplägg har praktiserats på andra håll i
landet. Bland annat i Tyresö, där Tagehus byggt
och äger den simhall som stod klar 2012.
– Samarbetet med Tagehus gör det möjligt för
kommunen att frigöra resurser till andra viktiga
kommunala investeringar, förklarar kommunstyrelsens
ordförande i Järfälla Claes Thunblad.

Tagehus ambition är att skapa en byggnad
som är funktionell, praktisk och vacker. Stora resurser
har också lagts på att tillgänglighetsanpassa
anläggningen, välja material som är hållbara över
tid och använda tekniska system som minimerar
miljöbelastningen.
– Den nya simhallen kommer att vara en anläggning
för alla. Med ungefär fyra gånger så stor
vattenyta som befintliga Jakobsbergs simhall finns
goda förutsättningar att tillgodose alla tänkbara
behov från simning och vattenpolo på elitnivå till
motion och friskvård på land och i vatten.
Naturligtvis kommer anläggningen även locka till
lek och aktivitet för alla åldrar i rutschbanor och
bassänger, berättar Olle Stadig på Tagehus.
Tagehus och MedleyJust de två vattenrutschbanorna som slingrar sig
på utsidan av byggnaden spås bli populära. De har
en fallhöjd på 8,6 meter och en längd av 85 respektive
76 meter. I den ena tar besökarna sig ner i
ringar.
– Den nya anläggningen kommer att uppfylla
kommunens alla behov och jag tror att det kommer
att bli en av Sveriges bästa simhallar, sammanfattar
Claes Thunblad.
Intresserade Järfällabor kan nu titta på en skalenlig
legomodell av den nya simhallen. Den finns
sedan ett par veckor tillbaka placerad i entrén till
Jakobsbergs simhall.