Jobben lika viktiga som bostäder

0
170

 

Aerosol– Kommunen arbetar aktivt för
att stärka det lokala näringslivet
och för att fler nya företag
ska kunna etablera sig framöver,
säger Magnus Sjögren,
marknads- och näringslivschef
Vallentuna kommun.

Att Vallentuna är en populär bostadsort,
är nog den allmänna uppfattningen.
Här bor man bra och pendlar till arbetet i
Stockholm. Men Vallentuna är så mycket
mer. Här finns också en stark tradition av
entreprenörskap och företagande med en
av landets högsta andel småföretag i förhållande
till befolkningen.
– Det är en högt prioriterad fråga för
oss att allt fler människor ska kunna både
bo och arbeta här på hemmaplan, säger
Magnus Sjögren.
Vallentuna kommun är i en stark tillväxtfas
och det sedan ganska många år tillbaka.
Befolkningen växer stadigt, de kommande
åren med cirka 1 000 invånare per
år. Det gör att Vallentuna fortsätter vara en
av landets snabbast växande kommuner.
– Här ser vi inget slut, säger Magnus
Sjögren och erkänner att mycket av kommunens
fokus därför har handlat om bostadsbyggande.
Men det är lika viktigt
med arbetsplatser, att få hit fler företag
och att samtidigt på olika sätt stödja det
befintliga näringslivet, att det finns bra
förbindelser, arbetskraft och inte minst
med näringslivsservice.
Magnus Sjögren ser goda framtida möjligheter
för det lokala näringslivet. Det
som framförallt talar för Vallentuna är
kommunens strategiska läge i regionen –
nära Stockholm och nära Arlanda.
Kombinationen av attraktiv livsmiljö för
att både bo och arbeta, eller driva eget företag,
lockar många.
– Vi blir alltmer intressanta och har nu
planer för betydligt mer etableringsbar
mark. Dialogen och nära kontakt med de
lokala företagen är oerhört viktig för att
föra planeringen och utvecklingen framåt.

För några veckor sedan var kommunstyrelsens
ordförande Parisa
Liljestrand tillsammans med chefer på
kommunen på besök på ett av de större
företagen i kommunen, Aerosol
Scandinavia, som sedan 60 år tillbaka
har sitt säte i Vallentuna.
– Att vi har kunnat vara kvar här, allt
eftersom vi vuxit på en global marknad, är
för att vi under alla år kunnat rekrytera rätt
personal. Det är helt avgörande för oss för
att kunna växa, säger företagets vd Lars
Blak.
Han berättar att Aerosol under de
senaste tio åren medvetet satsat på allt
högre kompetens i sin produktion, som
totalt omfattar hela 2 500 olika produkter.
Alltifrån läkemedel till industriolja,
allt framtaget på uppdrag av kunder runt
om i världen.
– Långsiktig stabilitet och trygghet är A
och O, och det upplever jag att vi har.
Hade vi haft problem att hitta kompetent
personal hade vi varit tvungna att flytta,
säger Lars Blak, som berättar att man utvecklat
både innehåll och omfattning i
verksamheten, inklusive stora investeringar
i fastigheterna.
– Det hade vi inte gjort om vi inte långsiktigt
såg möjligheter och en god utveckling
här i Vallentuna. Närheten till
Stockholm och Arlanda är naturligtvis en
stor fördel. Vi ser att många av våra medarbetare
valt att flytta ut hit för att slippa
pendla. Det visar att man inte nödvändigtvis
måste arbeta i Stockholm för att få en
akademisk utmaning, att de möjligheterna
faktiskt finns här ute.